Peruskoulun päättävät hakevat yhteishaussa osoitteessa http://www.opintopolku.fi.

Sataedun sähköinen Hakijan opas 2018 tästä linkistä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 (peruskoulu)

Opiskele lähihoitajaksi

Kankaanpää, Kokemäki

Lähihoitajalla on perustiedot ja taidot kasvatuksesta, hoidosta ja huolenpidosta sekä kuntoutustyöstä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaminen mahdollistaa työskentelyn sosiaali- ja terveysalan erilaisissa työtehtävissä.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja tulevat heidän kanssaan hyvin toimeen. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tärkeitä lähihoitajalle. Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Koulutus sisältää useita työssäoppimisjaksoja, alan eri työpaikoilla. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös Ulkomailla, esimerkiksi Irlannissa, Virossa, Ruotsissa tai Espanjassa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.  Jatko-opintomahdollisuuksia ovat muun muassa terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, kätilön, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja sosionomin –opinnot.

Valmistumisen jälkeen lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin. Monet opiskelijamme tekevät alan töitä jo opiskeluaikanaan.

Lähihoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • vanhainkodit tai palvelutalot
 • päivätoiminta, dementiayksiköt tai asiakkaan koti
 • terveyskeskukset tai sairaaloiden poliklinikat ja osastot
 • lääkäri- ja työterveysasemat
 • toiminta- ja työkeskukset tai työpajat
 • päiväkodit ja koulut
 • lastensuojelun yksiköt tai perhetyö
 • vammaistyön toimintaympäristöt
 • mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt
 • kuntoutumisyksiköt.

Kustannukset

Kustannuksia opintojen aikana syntyy mm. työkenkien hankinnasta ja korttimaksuista (ensiapukortti, hygieniapassi, sotenturvakortti).

Opetus on maksutonta.

Tutkinnon muodostuminen

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Osaamisalat

 •  Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Jalkojenhoidon osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Sataedussa opiskelijat saavat aidosti valita oman osaamisalansa. Kun hakeudut koulutukseen, sinun ei vielä tarvitse tietää minkä osaamisalan valitset.

Lisäksi tutkintoon sisältyy myös 15 osaamispisteen laajuinen valinnainen tutkinnon osa ja peruskoulusta tuttuja aineita kuten äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Monet valmistuneet lähihoitajat täydentävät vielä koulutustaan suorittamalla toisen osaamisalan laajentaakseen ammattitaitoaan. Näin he voivat siirtyä esimerkiksi uusiin työtehtäviin tai monipuolistaa tehtäväkuvaansa.

Soveltuvuuskokeet

Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, josta saat lisäpisteitä hakupisteisiisi. Soveltuvuuskoe maksaa 60 euroa ja se maksetaan kokeen yhteydessä. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen Psykologikeskus yhteistyössä Sataedun kanssa.

Soveltuvuuskoe kestää koko päivän. Aamupäivän aikana tehdään kirjallisia tehtäviä ja iltapäivällä pidetään ryhmäkeskustelutilanne pienryhmissä alan aiheeseen liittyvästä teemasta. Lisäksi päivään sisältyy psykologin yksilöhaastattelu.

 • Voit saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin.

Suomen Psykologikeskuksen toteuttamissa soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • Oppimisen valmiuksia (asteikko 1-5)
 • Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1-5)
 • Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1-5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0 eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä. Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava 2-5 pistettä.

Yhdistelmäopinnot

Ammatilliseen perustutkintoon voi sisällyttää lukion kursseja tai sen ohessa voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla tai ylioppilastutkinnolla tarjoaa mahdollisuuden parantaa jatko-opintovalmiuksia sekä vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Alan tehtäviä

Lääkelaskukoe

Ajankohtaista

 • Yhteistyötä päiväkotien ja hoito ja hoivalaitosten kanssa
 • Tekemällä oppimista: opitaan oikeiden asiakkaiden kanssa + harjoitellaan koululla
 • Uudet opetustilat
 • Soveltuvuuskokeet Kankaanpäässä ke 2.5.2018  ja Kokemäellä to 3.5.2018 klo 9 alkaen
 • Työssäoppiminen on mahdollista tehdä lähellä omaa kotipaikkaa
 • Hyvä työllistyminen jo opintojen aikana

Sora, opiskelijan terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora

Huom! Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että työssäoppimisjaksojen aikana useimmat työpaikat eivät salli kynsilakan, rakenne/geelikynsiä eikä kasvojen alueen limakalvolävistyksien käyttöä. Lue lisää tästä. tartuntatautilaki (1227:2016)

Lue koko laki tästä linkistä. 

 

Lähihoitajan työ, parasta huonoinakin päivinä

Suosittelemme myös