Monien mahdollisuuksien tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka tunnetaan melko huonosti. Viime vuosien tutkintouudistukset ovat myllertäneet Suomen tutkintokenttää. Uusia tutkintoja on muodostunut osittain vanhojen perinteistenkin tutkintojen pohjalle. 

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon sisältä löytyy muun muassa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen sekä perhepäivähoidon osaamisalat. Nämä ovat monelle tuttuja tutkintoja jo vuosien takaa. Nyt ne ovat yhdistyneet tämän ammattitutkinnon alle. Lisäksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa voi suuntautua ohjaukseen tai kasvatukseen. 

Monipuolinen tutkinto vastaa työelämän vaateita.

Sataedussa on koulutukseen jatkuva haku ja koulutuksella on ollut kysyntää. Lisää hyviä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisia tarvitaan. Muun muassa koulunkäynnin ohjaajien tarve on eri koulutusasteilla kasvanut.  Toinen, mikä lisää tutkinnon kiinnostavuutta on se, että perhepäivähoidon osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä kotona, jos omat lapset ovat esimerkiksi pieniä.

Tämän tutkinnon suorittaneet voivat myöhemmin hankkia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden suorittamalla yhden tutkinnon osan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta.  

Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo elämänkokemusta, työelämänpelisäännöt selvillä ja jotka omaavat hyvät vuorovaikutus ja ohjaustaidot.

Koulutuksen aikana osaamista hankitaan alan työpaikoilla aidoissa kasvatus- ja ohjaustilanteissa.  

Ota yhteyttä ja kysy koulutuksesta ja sen luomista mahdollisuuksista.

Sataedun lehtori Pirjo Savia

Ohjauksen osaamisalassa voi hyödyntää aiempaa työkokemusta ja osaamista työpajoilla tai hankkeissa. Koulutus antaa myös lisäosaamista toimia nuorten ja aikuisten parissa ohjauksen eri työtehtävissä. 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto parantaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia.

Monella koulutukseen hakevalla on jo suoritettuna alan perustutkinto, mutta sekään ei ole välttämättömyys, kertoo koulutuksesta vastaava Pirjo Savia.

Opintojen suunnittelu lähtee aina hakijan toiveista ja se määrittelee myös koulutustarpeen. Lisäosaamisen hankkimisesta on aina työelämässä hyötyä. Nykyään on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Kerro millaista lisäosaamista haluat. Me Sataedussa autamme tavoitteiden toteutumisessa!  

Sataedun lehtori Pirjo Savia
Lisätietoja koulutuksesta Pirjo Savia, pirjo.savia@sataedu.fi

Koulutusinfo

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ohjaus- ja kasvatusalan tehtävissä. Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta, riippuen aiemmin hankitusta osaamisesta.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lisäksi suoritetaan yksi osaamisala, joka voi olla:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisala

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta Pirjo Savia, pirjo.savia@sataedu.fi