Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Kehitysvamma-ala

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Ulvila

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää lisäkoulutusta hoidon osioissa, mikäli aiempi perustutkinto ei ole lähihoitajatutkintoa vastaava.

Koulutuksessa opitaan tekemään ja suunnittelemaan moniammatillista yhteistyötä ja toimimaan eri verkostoissa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu työssään toimintamallin, joka huomioi myös yksilön. Opiskelija oppii myös työssään osallistamaan ja huomioimaan esteettömyyttä että saavutettavuutta.

Vammaistyössä painottuvat vuorovaikutustaidot sekä kyky toimia moniammatillisissa verkostoissa. Koulutuksessa kiinnitetään huomioita vuorovaikutustaitoihin, korvaaviin kommunikointimenetelmiin ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Koulutuksessa perehdytään ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kehitysvammaisuuteen. Koulutuksen aikana tutustutaan palvelujärjestelmää ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja arvoperustaan.

Koulutus tarjoaa myös lääkehoitoon, ihon- ja haavanhoitoon sekä yleiseen terveyden edistämiseen hyvät valmiudet.

Koulutukseen kuuluu valmistavaa koulutusta oppilaitoksella sekä työssäoppimista erilaisissa ympäristöissä

Tutkinnon suorittaja valmistuu kehitysvamma-alan osaajaksi

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivähoidossa, erityisoppilaitoksissa, työ- ja päivätoimintakeskuksissa sekä asumisyksiköissä. Opiskelija saa koulutuksessa valmiudet toimia eri tavalla kehitysvammaisten henkilöiden parissa.

Koulutus antaa myös perustiedot henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille. (Osassa alan työpaikoista on kuitenkin vaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen eli lähihoitaja-koulutus.)

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta. Jokaisen tutkinnonosan kohdalla opiskelija suorittaa näytön, mikä arvioidaan.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

Toteutus on suunniteltu niin, että tutkinnon suorittaminen oman työn ohessa on mahdollista. Koulutuksen kesto on noin 1,5 – 2 vuotta. Opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemus ja muu osaaminen).

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen kuuluu yksittäisiä lähipäiviä ja –iltoja sekä verkko-opintoja. Koulutusta toteutetaan myös ryhmä- ja verkostotyöskentelynä.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (lähiopetus pääosin Ulvilan toimipisteessä)

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
  • Vuorovaikutus ja kommunikaatio

VALINNAINEN TUTKINNON OSA:

  • Yhteistyö perheen ja lähesiten kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

(valinnaiseksi valikoituu demokraattisesti ryhmän päättämä valinnaisen kokonaisuus)

Hae koulutukseen. 

Hakulomake http://www.sataedu.fi

Lisätiedot koulutuksesta

Eveliina Alinen, puh. 040 199 4178
eveliina.alinen@sataedu.fi