Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ohjaus- ja kasvatusalan tehtävissä. Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta, riippuen aiemmin hankitusta osaamisesta.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lisäksi suoritetaan yksi osaamisala, joka voi olla:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisala

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta Pirjo Savia, pirjo.savia@sataedu.fi