Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Mielenterveys ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Ulvila

Koulutus sopii kaikille sotealan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.

Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi suoritettuja täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Tutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä joko kunnallisella tai yksityisellä sektorilla. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä ja hän hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön vaativat toimintatavat.

Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, hoitavassa ja kuntouttavassa sekä ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia. Hän huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittaja hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tai muun mielenterveys- ja päihdetyöhön soveltuvan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutuksen kesto on noin 1–2 vuotta.

Hakulomake http://www.sataedu.fi

”Pimeys vaihtuu hämärään,

jossain valon kajon nään.

Jo joskus kuva värin saa.

Sydän hiljaa aavistaa.”      – Raimo

Lisätietoja koulutuksesta 

Taina Malmivuori, puh.040 199 4164
taina.malmivuori@sataedu.fi