Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Ensiapukoulutukset

ENSIAPUKOULUTUKSET KAIKILLE ALOILLE

  • Ensiapu 1, ensiavun peruskurssi 1
  • EA2, ensiavun jatkokurssi
  • Hätäensiapu, ensiavun kertauskurssi

Tee omasta työpaikastasi turvallinen! Varaudu tapaturmiin ja sairauskohtauksiin ja pidä oma osaamisesi ajantasalla. Järjestämme yritysten tarpeisiin räätälöityjä ensiapukoulutuksia ja erilaisia turvallisuuskoulutuksia. Koulutuksia järjestetään tarvittaessa myös yrityksen omissa tai muissa tiloissa sovittuna ajankohtana.

Kaikki ensiapu-kouluttajamme ovat kokeneita ensihoidon tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyys ETK.

Ota yhteyttä ja tilaa oma koulutus

Tarjouspyynnöt

Titta Vaitiniemi
titta.vaitiniemi@sataedu.fi, puh. 040 199 4494

Sotealan työturvallisuuskortti, SosTer-turvakortti

SosTer–turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan erilaisissa onnettomuus- ja hätätilanteissa.

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteissa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien havaitsijana sekä vaarojen ja työtapaturmien ennaltaehkäisijänä.

Turvallisuus on yhteinen asia

Osallistujille jaetaan kurssimateriaalina Suomen Palopäällystöliiton ”Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusopas”, joka sisältää teoriatiedon lisäksi toimintaohjeita ja tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi. Käytännön harjoituksena kurssiin sisältyy turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, potilaan hätäsiirto, alkusammutus- tai ensiapuharjoitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikouluttajat ovat kaikki kurssinjohtajakoulutuksen käyneitä asiantuntijoita, joilla on SosTer–turvakorttikouluttajan pätevyys.

Katso koulutukset

www.sataedu.fi/korttikoulutukset