Suorita sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila

Opiskele työhön, jolla on merkitystä

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelä­mään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

Sotealalla on myös iso joukko oppisopimusopiskelijoita, jotka opiskelevat uuteen ammattiin oman työnsä ohella.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain so­siaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sote­alan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkin­non suorittaneita.

Lähihoitajaksi opiskelu on maksutonta.

Päivä- tai iltaopintoina

Opintoja voi suorit­taa monimuotoisesti päivä- tai iltaopintoina. Opiske­lijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa opiskelumuoto­a ja opiskelupaikkakuntaa opintojen aikana.

Oma HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma hen­kilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alka­essa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskeli­jan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluval­miudet.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lähihoitaja tekee työtään ihmisten parissa ja työ on käytännönläheistä. Koulutukseen sisältyy oppimista työelämässä, jossa on tavoitteena yhdistää teoreettista osaamista käytännön tehtä­viin. 

Opiskeli­joiden osaamista arvioidaan työelämässä alan työtehtävissä ja yhteistyössä alan ammattilais­ten kanssa.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pa­kollista tutkinnon osaa. Sen jälkeen opiskelijat ha­kevat valitsemiinsa osaamisalaopintoihin. Sata­edussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaa­misalansa opetustarjonnasta.

Katso tutkinnon muodostuminen tästä linkistä

Lähihoitajan työpaikkoja

 • Vanhainkodit tai palveluasuminen
 • Päivätoiminta
 • Dementiayksiköt
 • Terveyskeskukset tai sairaalat
 • Lääkäri- ja työterveysasemat
 • Hammashoitolat
 • Kotihoito
 • Toiminta- ja työkeskukset tai työpajat
 • Päiväkodit ja koulut
 • Lastensuojelun yksiköt tai perhetyö
 • Vammaistyön toimintaympäristöt
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt
 • Kuntoutumisyksiköt

Jatkuva haku

Jokainen, joka haluaa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan,
voi hakeutua jatkuvassa haussa ammatilliseen koulutukseen.

Kaikkiin sotealan koulutuksiin on jatkuva haku. Voit hakea koulutuksiin ympäri vuoden. Perustutkintoon on haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin järjestetään soveltuvuuskokeet.

Haussa olevat koulutukset, valintakriteerit sekä hakulomakkeen löydät Sataedun verkkosivuilta osoitteesta www.sataedu.fi/soteala.fi

Kaikki sotealan koulutukset https://sataedu.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveys/

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Varaa oma aikasi opinto-ohjaukseen!
Tarjoamme kaikille hakijoillemme mahdollisuuden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. 

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksista
Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi
puh. 040 199 4154   


Haluatko opiskella?