Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Tutkinnon muodostuminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila

Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pa­kollista tutkinnon osaa. Sen jälkeen opiskelijat ha­kevat valitsemiinsa osaamisalaopintoihin. Sata­edussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaa­misalansa opetustarjonnasta.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 

Osaamisala (valitaan yksi) 

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 
 • Jalkojenhoidon osaamisala 
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala 
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 
 • Suunhoidon osaamisala 
 • Vammaistyön osaamisala 

Valinnainen tutkinnon osa
(valitaan yksi) 

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 
 • Jalkojenhoito eri asiakasryhmille 
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille 
 • Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 
 • Saattohoidossa toimiminen 
 • Suun hoito eri asiakasryhmille 
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 

Valmistumisen jälkeen voi suorittaa toisen osaamisalan.

Opiskelun monimuotoisuus

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon voi suorittaa Sataedussa päivä- tai iltaopintoina. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen aikana oma opiskelusuunnitelma. Aiemmin hankittu osaaminen lyhentää koulutusaikaa. Tutkinnosta suoritetaan kolmannes sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla työssäoppien.

Hyvältä lähihoitajalta edellytetään

On tärkeää, että lähihoitajalla on ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitajalla tulee olla myös vahva ammattieettinen harkintakyky ja hyvä ongelmanratkaisukyky, koska työ on hyvin käytännönläheistä.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja tulevat heidän kanssaan hyvin toimeen. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tässä ammatissa tärkeitä ominaisuuksia.

Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora.

Koulutus on maksutonta.

Alalle tarvitaan aikuisia, osaavia tekijöitä.