Jatko-opinnot, taitoa ja osaamista

Tiesin haluavani hoitoalalle. Hain ammattikouluun ensin, koska koulutuksessa pääsee tekemään paljon käytännön työtä ja kokeilemaan. Se on se tapa, millä itse opin parhaiten.

Lähihoitajan opinnot ovat kattavia ja monipuolisia.

Ensimmäiset kaksi vuotta opiskelimme ja perehdyimme eri ikäisten hoitotyöhön, vauvoista vanhuksiin. Tuo ajanjakso antoi monipuolisen kuvan tulevasta työstä. Sen jälkeen oli helppo päättää se mitä hoitotyön alaa haluan ensin opiskella. Opiskelijoiden kielellä käytimme erikoistumisopinnoistamme sanaa ”suuntautuminen”, kun valitsimme osaamisalan, jolla jatkoimme. Itse valitsin vanhustyön.

Muistoja, kokemuksia, tarinoita lähihoitajaopinnoista

Erityisen tärkeässä asemassa opintojeni edistymisessä oli oma opinto-ohjaajani (opo). Hän patisti ja kannusti minua opinnoissa eteenpäin. Mahdottomissa tilanteissa oponi tuki ja ohjasi eteenpäin, selvitti asioita ja rohkaisi jatkamaan.

Arvostin opettajieni omaa kokemusta hoitotyössä. Esimerkit todellisesta hoitotyöstä jäivät hyvin mieleeni. Käytännön harjoitteet olivat hyviä.

Tässä lyhyt tarina yläasteen TET-harjoittelustani paikallisessa hoitokodissa.

”Minut ja opiskelukaverini ohjeistettiin tekemään potilaalle aamupesut vuoteessa. Tuumasta toimeen. Asetimme oppikirja potilaan yöpöydälle työmme tueksi, koska työ oli meille kummallekin uutta. Teimme aamupesun kirjaimellisesti kirjan ohjeiden mukaan. Pesimme hiukset, jalat ja muunkin niin kuin tuli pestä. Ihmettelimme, miten ikinäkään hoitajat kerkeävät hoitamaan kaikki potilaat, kun me saimme yhden potilaan aamupesuun kulumaan kokonaisen tunnin ja meitä oli kaksi hoitajaa.”

”Aloitettuani terveysalan opinnot tein ensimmäisessä työharjoittelupaikassa saman aamupesun kokeneen hoitajan kanssa. Käytäntö ja ohjaajani kokemus opettivat paljon. Pesu vei huomattavasti vähemmän aikaa ja ymmärsin että kirjamme ohjeistus oli ennemminkin suuntaa antava ja ohjaava kuin selkeä ohje siitä miten työ tehdään. Tässä työssä on osattava soveltaa teoriaa käytäntöön. Parasta tukea saa jo kokemusta omaavilta (konkareilta).”

Hauskoja muistoja, tekemällä oppii. Ainakin erityishuomiota saanut pappa kiitteli kovasti hyvästä hoidosta.

Hyvä pohja ponnistaa eteenpäin

Lähihoitaja koulutus antaa hyvän pohjan varsinkin sosiaali-ja terveysalan jatko-opintoihin. Opiskelen sairaanhoitajaksi. Koen olevani etulyönti asemassa lähihoitajan opinnoilla ja työkokemuksen vuoksi, verrattuna muihin opiskelijoihin, joilla ei ole alan koulutusta tai kokemusta. Heille moni asia on aivan uutta.

Koska olen lähihoitaja, tiedän jo mitä hoitotyö on. Moni alanvaihtaja tai jatko-opiskelija ei tunne hoitotyön arkea ja saattaa huomata kesken opintojen, ettei se tämä olekaan se oma juttu.

 

Opoilua
Tanja, Sataedu alumni

Tanja on valmistunut Sataedusta lähihoitajaksi ja opiskelee tällä hetkellä sairaanhoitajaksi Diak ammattikorkeakoulussa ja toimii SuPer-Opona.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n SuPer-Opot ovat opiskelijavastaavia, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia, perushoitajia tai muun toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneita hoito- ja hoivatyön ammattilaisia. SuPer-Opot vierailevat alan oppilaitoksissa kertomassa omasta työstään ja liiton toiminn