Monet aikuiset opiskelijat miettivät usein jo etukäteen sen,  miten opiskelun ja muun elämän, työn ja perheen pystyy parhaiten yhdistämään.

Mari oli yhteydessä opinto-ohjaajaan jo ennen koulutuksen alkamista, hakuaikana. Hän halusi suunnitella opintojaan ennen opiskelun alkua.

Mari osallistui soveltuvuuskokeisiin ja sai opiskelupaikan.Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton pääsykoe, jossa hakijan soveltuvuutta sosiaali- ja terveysalalle testataan psykologisilla  testeillä ja haastatteluilla.

Sataedussa ei ole haluttu luopua soveltuvuuskokeista, vaikka monet muut oppilaitokset ovat niistä luopuneet, koska kokeet ovat ennen kaikkea jokaisen opiskelijan etu.

Marille ala ei ollut opintojen alkaessa täysin vieras. Mari oli jo suorittanut nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon sekä liikunnan ammattitutkinnon ja hänellä oli työkokemusta lasten ja nuorten ohjauksesta lähes kymmenen vuotta. Lisäksi kokemusta oli kertynyt myös aikuisten ja ikäihmisten ohjauksen parista. Hoitotyöstä sen sijaan Marilla ei ollut vielä kokemusta.

Mari haki opiskelemaan alan perustutkintoa, koska hän halusi lisätä omaa osaamistaan myös hoitotyön puolelle. Opiskelun tavoitteena oli varmistaa riittävä osaaminen alan töihin ja työllistyminen myös jatkossa.

Opintojen alkuvaiheessa Mari haaveili hoidollisesta työstä ja myös sairaalaympäristössä työskentelystä. Ensimmäisessä keskustelussa opinto-ohjaajan kanssa hän mietti myös osaamisalakseen vammaistyötä tai mielenterveys- ja päihdetyötä.

Nyt Marin työpaikka on kuitenkin päiväkodissa ja hän erikoistui opintojensa aikana lopulta lapsiin ja nuoriin.

IMG-20181009-WA0000.jpg

Näin ne ajatukset muuttuvat opintojen aikana. Hienoa, että osaamisalan saa itse päättää.

Opiskelun aikana Mari on tehtynyt töitä koko ajan. Monimuoto-opiskelu ja työnantajan joustavuus tekivät työn ja opiskelun yhdistämisestä helppoa. Toki opintojen sujumista helpottivat myös oman perheen tuki ja tsemppaus opinnoissa eteenpäin.

Ilman huolellista suunnitelmaa, ei kaikki olisi mennyt näin sujuvasti ja joustavasti.

Monimuoto-opiskelussa tehtäviä tulee myös kotiin, mutta Mari koki kuitenkin työmäärän suhteellisen pienenä. Toki hän teki tehtäviä myös muutamana yönä, jotta kaikki saatiin ajallaan valmiiksi.

Hoitotyön osuus työllisti eniten, muuten tehtäviä ei kovinkaan paljoa ollut.

Työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen on kuitenkin täysin mahdollista, jos itse sitä haluaa ja on riittävän motivoitunut, kertoo Mari

IMG-20181009-WA0002.jpg

Mari Kotolahti valmistuu lähihoitajaksi lokakuussa vain reilu vuosi opintojen aloittamisesta. Onnittelut uudelle lähihoitajalle!

Mari on iloinen ja tyytyväinen, uusi ammatti on pian takataskussa. Mari on miettinyt jo myös jatko-opintoja:  Sairaanhoitajan opinnot kiinnostavat.

Mari aloitti opintonsa syksyllä 2017 Harjavallan iltamonimuotoryhmässä. Hänelle laadittiin henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä jo ennen koulutuksen alkamista ja sitä laadittaessa huomioitiin Marin jo aiemmin hankkima osaaminen. Suunnitelman laatiminen ja opintojen joustavuus mahdollistivat sen, että Mari pääsi siirtymään osaamisalaopintoihin jo loppukeväästä 2018.