Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Vain verkossa!

Sataedu kouluttaa parhaat hoitajat vanhustyöhön.

Vanhustyön verkko-opintoja tukee työelämä ja työpaikalla oppiminen. Opiskelija soveltaa oppimaansa tietoa ja teoriaa omaan työhönsä. Työ tukee opiskelua ja opiskelu työtä. Ikäihmisten hoitotyössä toimitaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Opiskelija voi hyödyntää omaa kokemustaan ja työpaikalla opittua opinnoissaan. Tarjonta alla.

Vanhustyön verkkokoulutuksia

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaavassa tutkinnossa hankittu osaaminen. Katso  koulutuskuvaus tästä.

Muistihoitajakoulutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät muistioireisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Koulutus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa: Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen. Opinnot kestävät noin 6 – 12 kuukautta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa näyttö tästä tutkinnon osasta. Ammattitai­to osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä, näyttöinä, jossa osoitetaan muistityön osaaminen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Tutkinnon osan suorittanut työntekijä voi toimia asiantuntijana muistityössä.

Muistihoitaja on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut hoitaja, joka työssään vastaa muistisairauksiin liittyvistä asioista ja on saanut muistityöhön syventä­vän koulutuksen (Muistiliiton nimikesuositus, 2007).

Jatkuva haku. Lisätiedot ja haku tästä linkistä

Saattohoito

Hoitajana elämän matkassa – kuolevan ihmisen hoitaminen. Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä/hoitotyössä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka toimivat palliatiivisen/saattohoidon eri toimialoilla. Koulutus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnonosa: Kuolevan ihmisen hoitaminen. Opinnot kestävät keskimäärin 5–12 kuukautta. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa näyttö  tästä tutkinnonosasta. Näytössä osoitetaan kuolevan ihmisen hoitamisen osaaminen.

Jatkuva haku. Lisätiedot ja haku tästä linkistä

Lisätiedot vanhustyön verkkokoulutuksista

Erja Kaukonen, erja.kaukonen@sataedu.fi,  puh. 040 199 4189

Oppisopimus, kysy lisää!

Koulutuksen ajaksi voidaan tehdä oppisopimus. Lisätietoa oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomola, merja.tuomola@sataedu.fi.