Kankaanpää, koulutus haku käynnissä 17.5.2017 asti.  Lisätietoja alla. 

Koulutuksessa opitaan ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet, klassisen hieronnan perusotteet ja niiden käyttö. 

Koulutuksessa perehdytään myös lihashuollon tukihoitoihin; pintalämpö- ja kylmähoidot, aktiiviset ja passiiviset venyttelyt.

Kolutukseen kuuluu työergonomiaa ja työhyvinvointiosaamista.

Tutkinnon suorittanut valmistuu klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. 

Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen. Hierojan ammattitutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran myöntämää terveydenhuollon ammattinimi­kettä ”koulutettu hieroja”. 

Hieroja työskentelee itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan tai vapaa-ajan yhteisössä. Työpaikkana voi olla palvelutalo, hoitolaitos, kylpylä, kuntoutus- ja liikuntakeskus tai esimerkiksi kauneushoitola. 

Työaikoihin vaikuttavat asiakkaiden toivomukset ja työtä tehdään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi urheilijoiden parissa.

Hierojan työssä painottuvat vuorovaikutustaidot ja palveluammattiin soveltuva asenne. 

Hieroja toimii lähellä asiakasta ja käsittelee asiakkaan lihaksia ja lihasryhmiä erilaisin ottein niiden rentouttamiseksi. 

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät usein itsenäisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan eri asiakaspalvelutehtävissä. Työhön kuuluu ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ohjaaminen sekä kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin, aktiivisuuteen että toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutuksen voi myös suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta.

Toteutus on suunniteltu niin, että se mahdollistaa työnohessa opiskelun. Koulutukseen kuuluu lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista oppilaitoksen hierontaklinikalla. Lähiopintoja on kahtena iltana viikossa. 

Opiskeluryhmät alkavat vuorotellen Kokemäellä tai Kankaanpäässä.

Seuraava ryhmä alkaa Kankaanpäässä syksyllä 2017 (29.8.2017). Kokemäellä alkaa uusi ryhmä tammikuussa 2018. Kysy vapaita opiskelupaikkoja

 

Kankaanpään ryhmä aloittaa elokuussa 2018 

Haku 17.5. 2018 asti.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työssäoppimista ja tutkintotilaisuuksia. 

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Valmistava koulutus toteutetaan ilta-monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena Kankaanpään toimipaikassa.

Pakolliset tutkinnon osat: 

  • Hierojana toimiminen
  • Hieronta hoitotapahtumana
  • Hieroja yrittäjänä

Valinnainen tutkinnon osa:

  • Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (tutkinnon osa Hierojan erikoisammattitutkinnosta)
  • Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (Kuntoutumisen tukeminen)

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Kokemäen ryhmä aloittaa tammikuussa 2018

Kysy vapaita opiskelupaikkoja.   

Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työssäoppimista ja tutkintotilaisuuksia. Lähiopetusta järjestetään Kokemäellä maanantai- ja keskiviikkoiltaisin sekä yksittäisinä lauantaipäivinä (noin kerran kuukaudessa).

Hierojan ammattitutkinnon opinnot kestävät n. 1.5 v.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Valmistava koulutus toteutetaan ilta-monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena Kokemäen toimipaikassa.

Pakolliset tutkinnon osat: (lähiopetus pääosin Kokemäellä)

  • Hierojana toimiminen
  • Hieronta hoitotapahtumana
  • Hieroja yrittäjänä

Valinnainen tutkinnon osa: 

  • Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (tutkinnon osa Hierojan erikoisammattitutkinnosta)
  • Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (Kuntoutumisen tukeminen)

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.