Ulvilassa on alkaa työvoimakoulutus 16.04.2018. Haku 7.3.2018 asti.

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito- ja kasvatustyössä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Koulutuksen monipuolisuus antaa tutkinnon suorittaneelle mahdollisuuden työskennellä eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kasvatus-, hoito- ja huolenpitotaitojen lisäksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja hallitsee myös ammattietiikan ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. tarkemmin tutkinnon muodostu­minen ja alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksenpi­tuus.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja  sille soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

tutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Kotihoidossa toimiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Valinnaisesta tutkinnon osasta ja yhteisistä tutkinnon osista.

Koulutus si­sältää myös alan eri työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto suoritetaan osallis­tumalla näyttöihin.

 • Koulutuspaikka: Ulvila
 • Koulutus 16.4.2018–12.4.2020
 • Koulutusinfo 14.2.18 klo 13.00 Porin TE-toimisto.
 • Hakuaika 7.3.2018 mennessä
 • Lomat 3.7.–31.7.2018 ja 1.7.–31.7.2019
 • Hae osoitteessa http://www.te-palvelut.fi. Asioi verkossa -painikkeen kautta.
 • Koulutusavain 677 315
 • Haastattelut 20.–22.3.18.
 • Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen 4.4.2018.
 • Valinnat 5.4.2018
 • Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa. Sataedu kutsuu hyväksytyt koulutukseen.
 • Lisätiedot myös : Opinto-ohjaaja Piia Lahti, puh 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi