Opiskelen toimintaterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulussa, jossa aloitin opinnot heti valmistuttuani lähihoitajaksi. Nyt olen kolmannen vuoden opiskelija ja työstän opinnäytetyötä.

Opiskelu on monipuolista, koska toimintaterapeutin työnkuva vaihtelee niin paljon työpaikan ja asiakasryhmän mukaan.

Ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja on yhteensä neljä.

Oman ryhmäni kohdalla opiskelu oli suunniteltu niin, että ensimmäisessä harjoittelussa asiakasryhmänä olivat lapset tai psykiatriset asiakkaat.

Itse menin harjoitteluun lasten pariin Poriin DiaFysiolle, jossa toteutimme lasten yksilöterapiaa kouluissa, päiväkodeissa, kotikäynneillä ja terapiatiloissa.

Toisessa harjoittelussa asiakasryhmiin kuuluivat lisäksi neurologiset asiakkaat. Minä olin harjoittelussa Porin keskussairaalassa aikuisneurologisella kuntoutusosastolla ja fysiatrian poliklinikalla. Tein toimintakyvyn arviointeja aikuisneurologisella kuntoutusosastolla esimerkiksi juuri aivoverenkiertohäiriön saaneille asiakkaille. Fysiatrian poliklinikalla puolestaan avustin erilaisten ortoosien valmistamisessa ja sovittamisessa sekä pienapuvälineasioissa.

Kolmas ja neljäs harjoittelu toteutuvat nyt viimeisen vuoden aikana ja asiakasryhmä on vapaasti valittavissa. Viimeisissä harjoitteluissa on mahdollisuus syventää osaamistaan myös hieman haastavimmissa paikoissa kuten käsikirurgisella osastolla, lasten psykiatrial-la tai vankilassa.

Toimintaterapeutti on ihmisläheinen ammatti. 

Lähihoitajan taustastani on ollut paljon hyötyä opiskelussa ja harjoitteluissa.

Toimintaterapeuttina on mahdollisuus työskennellä monipuolisesti erilaisten asiakkaiden kanssa heille tärkeiden asioiden parissa.

Tässä vielä videoita, joita suosittelen, toimintaterapiaan liittyen:

Postaaja Mari Heino, toimintaterapeuttiopiskelija ja Sataedun alumni