Tapasin lähihoitajaopiskelija Marika Hirvosen Ulvilassa ja keskustelin hänen kanssaan hänen edellisistä työelämäjaksoista vanhusten parissa.

Marikan puheessa korostui arvostus vanhuksia ja heidän elettyä elämäänsä kohtaan. Hänen mielestään vanhusten hoidossa on tärkeää rohkeasti nähdä vanhus omana persoonana.

Kiire ei saa ottaa työstä yliotetta.

Vaikka paljon puhutaankin kiireestä, kiire ei saa ottaa työstä yliotetta. Asenne on tärkeää ja työotteen pitäisi lähtökohtaisesti olla ihmisläheinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä.

Marika kyseenalaistaakin puheessaan kiireen ja sen, että työssä tärkein asia on vanhus ja hänen kohtaamisensa. Yksilöllisyys pitäisi kiireestä huolimatta ottaa huomioon ja mikäli mahdollista, niin ihmiset pitäisi aina laittaa esimerkiksi kotitöiden edelle.

Työ on usein raskasta, mutta antoisaa.

Lähihoitajan työnkuva vanhusten parissa on monialaista. Kaikki päivät eivät ole helppoja, mutta asioita ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Sosiaali- ja terveysalalla työ on monesti henkisesti raskasta, mutta samalla myös antoisaa.

Marikan mielestä hyvä ohje asiakastyössä on, että kohtelee asiakkaita ja potilaita niin, kun haluaisi itseäänkin kohdeltavan. Hän myös muistuttaa, että hoitajina olemme vanhuksen kotona heitä varten. He eivät ole meidän työpaikalla viemässä aikaa muilta töiltä, toteaa Marika.

Työssä kohtaa elämän eri vaiheet.

Lähihoitaja työskentelee ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Siksi ammatti viehättää monia. Marika kannustaakin rohkeasti hakemaan alalle ja suuntaamaan opintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Marika on löytänyt oman työnsä vanhusten parista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2018 alkaen. Yksi iso uudistus kyseisessä tutkinnossa on, että vanhustyön ja kuntoutuksen osaamisalat nimikkeinä poistuvat ja tilalle tulee uusi Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala. Tässä kyseisessä osaamisalassa painotetaan erityisesti ikääntyvien ihmisten osallisuuden edistämistä ja kotihoidossa toimimista.

Opinto-ohjaaja Piia Lahti