Hoivatyön avustaja koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia.

Suoritettavat tutkinnon osat ovat

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
  • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi työelämäjaksoa, joiden aikana opiskelija pääsee tutustumaan alan työpaikkoihin. Pääasiallisesti työpaikat ovat olleet ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa.

Työelämäjaksojen aikana tehdään myös näytöt ja opiskelijan osaaminen alan työtehtävissä arvioidaan.

Koulutukseen hakevilla voi olla jo alan työkokemusta, mutta heiltä puuttuu teoriapuolen osaamista. Toisaalta osaamista ei tarvitse ennakkoon olla, vaan sitä hankitaan yhdessä koulutuksen aikana.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja suunnitellaan yksilöllinen polku, jonka mukaan opinnoissa edetään. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet.

Opiskelijoiden kanssa keskustellaan myös jatko-opinnoista ja työllistymisestä ja heitä tuetaan opinnoissa omien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Hoivatyön avustaja opintojen jälkeen on mahdollisuus jatkaa lähihoitajaopintoihin.

Koulutuksen suorittaneille riittää töitä

Sataedusta valmistuneet hoivatyön avustajat ovat työllistyneet hyvin. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

Hoivatyön avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille.

Hoivatyön avustaja työskentelevät usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.