Lähihoitajan ammatti on ollut unelmatyöni niin pitkään kuin jaksan muistaa.

Minun oli tarkoitus hakea opiskelupaikkaa ja opiskella lähihoitajaksi jo aikaisemmin, nuorempana, mutta arki ja elämä heittelivät kiviä rattaisiini.

Halusin kuitenkin pitää unelmastani kiinni. Lopulta minulla oli mahdollisuus hakea ja nyt opiskelen lähihoitajaksi.

Opintojen aloittaminen aikuisena vaatii suunnittelua

Aikuisena haluaa varautua kaikkeen ja opintoja kannattaa suunnitella jo ennen varsinaisen opiskelun aloittamista.

Ennen hakuprosessia hain muutosta elämääni ja arkirutiineihin tarkoituksella, jotta saisin opiskelun sopimaan elämäntilanteeseeni ja voisin aloittaa opinnot. Käytännön asioihin tarttuminen helpotti lopullista päätöstä aloittaa opiskelu ja täytin koulutuksen hakulomakeen verkossa.

Olen aikaisemmalta ammatiltani kemian laborantti. Nuorempana laborantin työ vei mennessään. Vasta näin aikuisiällä minulla oli mahdollisuus ja aikaa lähteä toteuttamaan nuoruuden haaveitani ja opiskella lähihoitajaksi.

Soveltuvuuskoepäivä oli rankka

Soveltuvuuskoepäivänä ajattelin, etten koskaan tule pääsemään koulutukseen. Päivä oli henkisesti raskas. Toiveeni olivat korkealla ja suorituspainetta oli ilmassa.

Tein koepäivänä parhaani ja se riitti.

Aikuisopiskelijana oma aika pitää jakaa moneen

Tätä kirjoittaessani olen opiskellut puolitoista vuotta. Opiskelutaival ei ole ollut helppo. Opintojeni ohella olen tehnyt töitä, aloittanut ammattikorkeakouluopinnot ja tehnyt myös sosiaali- ja terveysalan sijaisuuksia tulevaisuutta ajatellen.

Olen asettanut oman rimani todella korkealle.

Haluan menestyä opinnoissa hyvin ja olen tehnyt sen eteen paljon töitä. Ehkäpä rima on ollut välillä liiankin korkea, mutta tällä hetkellä on hyvä fiilis. Onnistumiset palkitsevat.

Haluan nähdä mihin minusta on!

Motivaatio on kaikkein tärkeintä

Olen motivoitunut opiskelemaan. Se kannustaa jatkamaan ja tekemään parhaansa. Ammatinvaihto aikuisena on tätä päivää ja uskon, että on hyvä olla useampiakin ammatti. Erilainen osaaminen myös täydentää usein toisiaan.

Opiskelu tuntuu hyvältä ja intoa on riittänyt.

Joku miettii, miksi oma valintani oli hoitotyö.

Ihmettelijöille totean, että että haluan tehdä töitä ihmisten parissa. Haluan auttaa muita. Lähihoitajan työllä on aina osansa läheistemme elämässä.

Lähihoitajan työ on minun kutsumusammatti.

Raha ja toive isosta tilipussista ovat minun mielestä väärä motivaatio lähteä uuteen. Uskon, etten rahan takia jaksaisi tehdä mitä tahansa työtä vuosia. Minulle on tärkeämpää se, että saan tehdä merkityksellistä työtä.

Jatko-opinnot ovat seuraava tavoitteeni

Aloitin geronomiopintojen suorittamisen lähihoitajaopintojen rinnalla avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Lähihoitajaopintojen aikana huomasin pärjääväni koulussa hyvin. Jatko-opintomahdollisuus kannusti minua panostamaan vielä enemmän perustutkinto-opintoihini.

Nälkä kasvaa syödessä.

Mahdollisuus suorittaa lähihoitajaopintojen aikana maksutta avoimen ammattikorkeakouluopintoja, oli minulle hieno mahdollisuus. Pääsen näkemään, mitä korkeakouluopinnot oikeasti tarkoittavat. Samalla voin arvioida miten jatkossa pärjään AMK-opinnoissa.

Olen saanut todella hyvää palautetta avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksistani opettajiltani. Saamani palaute on kannustanut jatkamaan tutkinto-opiskelijana. Olenkin päättänyt hakea ammattikorkeakouluun kevään erillishaussa Avoimen väylän kautta opiskellakseni geronomiaa.

Haluan kannustaa kaikkia aikuisia miettimään omia uratoiveitaan ja omia kiinnostuksen kohteita. Tänä päivänä useimmilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista ja mitä työtä tekee. Ja aikuisenakaan ei ole vielä liian myöhäistä lähteä tavoittelemaan ja toteuttamaan nuoruuden haaveita unelmaduunista.

Niina valmistuu keväällä lähihoitajaksi.

Minulle tärkeitä elementtejä on tavoitteiden toteuttamiseksi ollut oma motivaatio, raudanluja tahto ja selkeä tavoite, mihin pyrkiä.

Niina Jalonen. Keväällä 2020 valmistuva lähihoitajaopiskelija

Hyödynnä opintovapaa ja aikuiskoulutustuki

  • Niina kertoo, että opintovapaan hakeminen on ollut opintojen etenemisen ja oman jaksamisen kannalta tärkeä asia.
  • Niinan ohje opintoja harkitsevalle: ”Kannattaa ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja kysyä opiskeluun liittyvistä asioista. Aikuisena opiskelusta löytyy myös paljon tietoa verkossa.
Tietoa saa ottamalla asioista aselvää ja kysymällä rohkeasti.