Perhepäivähoitajan työssä saa käyttää organisointitaitoja ja mielikuvitusta

Lue Ketlinin kokemuksia opiskelusta – kokemuksia ja ideoita työssäoppimisesta

Ketlin Päkk suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa Sataedussa. Hän on valinnut perhepäivähoidon osaamisalan ja valmistuu keväällä 2023 perhepäivähoitajaksi.

Ketlin on juuri suorittanut kuuden viikon työssäoppimisjakson, joka toteutui perhepäivähoitajana toimivan ohjauksessa.

”Mietin kyllä, että valitsenko tämän tutkinnonosan. Ajattelin, että haluan aluksi kerätä kokemusta päiväkodissa työskentelystä ja yhtenä haaveena on toimia ryhmäpäiväkodissa. Mutta kyllä tähän osioon tutustuminen ja harjoittelu olivat silmiä avaavia. Erityisesti kokemus siitä, miten paljon työssä voi itsestään antaa ja miten tärkeää se lapsille on”, kertoo Ketlin.

”Ajatukseni ja näkemykseni perhehoitajan työstä ovat muuttuneet opintojen aikana paljon. Tutkinnonosan kriteerit vaikuttivat alussa melko vaativilta. Loppujen lopuksi kaikki sujui kuitenkin luontevasti. Esimerkiksi päiväkirjan pitäminen työssäoppimisjaksolta tuotti jossain kohtaa hankaluuksia, mutta lopulta sitä oli helppo kirjoittaa. Perhepäivähoidon tutkinnonosan suorittaminen on ollut mielekästä, koska se on niin erilainen kuin muut opinnot, joita olen suorittanut päiväkodin puolella”, summaa Ketlin oppimiskokemustaan.

Työssäoppimisjaksolla tekeminen on monipuolista

”Työhön kuului kaikki ne toiminnot ja tekemiset, joita tavalliseen päivään kuului. Ruuanlaitto ja sen suunnittelu etukäteen. Lapsille tuli suunniteltua erilaista tekemistä joka päivä, ulkoilua, retkiä erilaista askartelua. Lasten nukkuessa tai rauhallisen tekemisen aikaan oli mahdollista siivoilla ja pitää koti siistinä, laittaa lasten vaatteita kuivumaan”, Ketlin kertoo työharjoittelustaan ja jatkaa,

”Koska ryhmässä oli eri ikäisiä lapsia, niin toiminta tuli suunnitella kullekin lapselle sopivaksi, ja joka päivälle tuli saada erilaista tekemistä. Tärkeää oli kuunnella lapsia, mitä he halusivat, joko askarrella tai värittää ja keksiä yhdessä seuraava päivän aiheita. Leikeissä olin lasten kanssa mukana ja oli yllättävää, miten hyvin pääsi mukaan lasten ajatuksiin ja maailmaan leikin kautta. Lapset olivat valtavan luovia ja toisaalta saattoi tuoda omasta lapsuudesta juttuja myös yhteiseen tekemiseen, kuten esimerkiksi ristinollaa ja muistipelejä, joita tuli pelattua aikanaan paljon.”

”Lapsien luovuus nappaa aikuisenkin mukaan”

Ketlin Päkk

”Hoitopaikassa oli neljä lasta, joista vanhin oli viisivuotias ja joinakin päivinä oli myös varahoitolapsia. Pienin varahoitolapsista oli juuri täyttänyt vuoden. Oli hienoa kokea, että miten omalla avoimuudella ja tunteiden näyttämisen kautta pystyy luomaan turvallisen ilmapiirin ja saada lapset tuntemaan olonsa kotoiseksi, vaikka he tulisivat ihan uutena mukaan joukkoon ja olisivat vain vähän aikaa. Ja oli hienoa huomata, että miten lapset näkevät sen, jos työtä tekee rakkaudella”, Ketlin kertoo onnistumisistaan harjoitteluaikana.

”Isommat lapset opastivat pienempiään: että mistä löytyy nokkamuki ja huolehdittiin ja autettiin muun muassa ruokailussa”, kertoo Ketlin ryhmädynaamikasta.

Opettajana on hieno kuulla, että miten hienosti toiset lapset ottivat uudet mukaan ja osaksi porukkaa.

Pirjo Savia

”Tämän jakson aikana sain myös osallistua varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen, minkä koin hyvin tärkeäksi. Ja on olennaista, että vanhempi on siinä mukana. Meitä ohjataan tekemään havaintoja lapsesta ja keskustelemaan niitä työpaikkaohjaajan kanssa suunnitelman pohjaksi. Näitä asioita käydään läpi vanhempien kanssa, kun laaditaan yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunnitelman laatimiseen liittyvä osaamisen osoittaminen onkin hyvin keskeistä toimiminen perhepäivähoitoympäristössä tutkinnonosassa. Suunnitelma ja päivittäinen yhteistyö perheiden kanssa on keskeistä myös hoitajan työtä tehdessä”, sanoo Ketlin.

”Oli hienoa huomata, miten hyvin vanhemmat ottivat vastaan. Ja miten lapset kertoivat myös minusta, kun menivät kotiin, myös isovanhemmille.”

Ketlin Päkk

Ohjaava hoitaja ottaa opiskelijan omaan kotiinsa oppimaan

”Työssäoppimisjaksolla ohjaavan hoitajan merkitys on suuri. Minä en olisi voinut löytää parempaa paikkaa harjoitteluun. Ohjaajani tekee työtä sydämellä”, Ketlin kiittää ohjaajaansa ja jatkaa,

”Lapsista huolehditaan, tehdään retkiä ja käydään kahvilassa. Yhteisten retkien kautta tulee toteutettua myös tapakasvatusta luontevasti. Sain tutustua myös perhepäivähoitajien  tiimiyhteistyöhän jakson aikana. Tapasimme toisen perhehoitajan ja teimme kaikkien lasten kanssa yhdessä retken Luontotalo Arkkiin. Sain kuulla molempien tavasta tehdä asioita ja toimia ja huomasin, miten työhön voi tuoda myös oman persoonallisen otteen.”

”Opin ohjaajaltani valtavasti ja hän kertoi myös oppivansa minulta uutta. Ja se oli ihana kuulla”, summaa Ketlin.

”Monelle perhepäivähoitajalle työssäoppimisen ohjaus tuo myös näkyvyyttä työlle. Ohjaamalla tulevia ammattilaisia voidaan saada myös jatkumoa työhön. Perhepäivähoitajat antavat kotinsa käyttöön ohjatessaan opiskelijoita ja yhdessä tehdään kaikkea, mitä työhön liittyy.”

Pirjo Savia kommentoi

Koulutus on antanut uusia ajatuksia ja ideoita työarkeen

”Opintoihini kuuluu yrittäjyyttä ja markkinointiin liittyviä opintoja. Niistä olen saanut valtavasti ideoita, mitä itse voisi lähteä tekemään. Tutustuminen perhepäivähoitajan työhön on avannut silmiäni: mitä asioita itse voisin lähteä kehittämään ja mitä voisin toteuttaa yhteistyökumppanin kanssa. Opinnot ovat saaneet ajattelemaan yrittäjämäisesti ja toki ne tukevat myös sisäistä yrittäjyyttäni”, kertoo Ketlin opiskelun bonuksista.

”Kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat myös nousseet esiin opinnoissa. Ne ovat myös itselleni tärkeitä asioita. Näitä asioita olisi myös vapaus perhepäivähoitajana toteuttaa tulevaisuudessa”, Ketlin sanoo.  

”Asia, jonka haluan nostaa esiin oppimastani on osallistaminen ja lasten toiveiden huomioiminen. Oli hienoa huomata, miten lapset oikeasti haluavat tehdä, kun heidät vaan ottaa mukaan ja antaa mahdollisuuden”, kertoo Ketlin kokemastaan.

”Työssäoppiminen on harjaannuttanut oman työn aikatauluttamiseen ja suunnitelmallisuuteen. Toki aina aikataulu ei pidä ja silloin on tärkeää osata myös soveltaa”, Ketlin kertoo oman työnsä johtamisesta.

”Omaa luovuutta on saanut käyttää draamailmaisun ja kuvallisen ilmaisun käytännön valinnaisissa opinnoissa. Toteutimme lasten kanssa nukketeatteria ja varjoteatteria sekä  opettelimme värien käyttöä, kasvomaalausta ja teimme Halloweenin aikaan teemaan liittyvää maalausta ja maskeerausta”, iloitsee Ketlin.

”Omalla esimerkillä on merkitystä ja sillä, että antaa mahdollisuuden. Lapset oppivat todella nopeasti, kun ensin näyttää mallia.

Ketlin Päkk