Lähihoitajan opinnoissani suuntauduin mielenterveys ja päihdetyön. Muutaman työvuoden jälkeen halusin parantaa osaamistani vanhusten hoitotyössä ja opiskelu tuli jälleen ajankohtaiseksi.

Hain opiskelupaikkaa ja suoritan nyt vanhustyön erikoisammattitutkinnon verkko-opintoja.  Olen luonteeltani innostaja ja  kehittäjä tyyppi. Haluan tehdä hoitotyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelu on minulle luonteva tapa lisätä osaamistani.

Opintoni  ovat sujuneet ja edistyneet hyvin. Aikatauluni on tosin tiukka, mutta se on ollut oma toiveeni. Haluan saada tutkintoni suoritettua mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Vapaa-aikani täyttyy tällä hetkellä opiskelusta.

Tehtävät, harjoitukset ja niihin liittyvät materiaalit löytyvät Sataedun verkko-opiskeluympäristöstä Moodlesta. Tehtävät ja materiaalit ovat olleet selkeitä. Olen myös aktiivisesti hakenut tietoa muualta ja hyödyntänyt kirjastopalveluja tiedonhaussa.

Olen ottanut opiskeluuni liittyviä teemoja esille työpaikallani ja herätellyt keskustelua.  Hoitotyössä kohtaa muun muassa seksuaalisiin ja eettisiin pulmiin usein. Meille hoitajille on tärkeää voida puhumaan elämästä ja siihen liittyvistä vaikeistakin asioita avoimesti työyhteisössämme.

Opiskelu on antanut käytännön työkaluja arkeen. Niistä voisi mainita Mike-arvioinnin, jonka avulla voidaan arvioida sekä kartoittaa muistisairaan omaa näkemystä, tunteita ja kokemusta omasta elämästään.

Työnantajani on tukenut ja mahdollistanut opiskelun oppisopimuksella. Oppisopimus on erinomainen tapa päivittää omaa ja sekä koko työyhteisön osaamista. Oppisopimus edellyttää, että työpaikalla on ohjaaja, joka tukee, opettaa, auttaa tehtävissä. Ohjaaja ottaa myös näytöt vastaan tutkintoa suoritettaessa. Sataedun koordinaattorilta olemme saaneet tarvittaessa tukea ja apua oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Olen huomannut, että opiskeluni on tuonut myös aidosti hyötyä päivittäiseen työhön. Se näkyy uudenlaisena toimintana työyhteisössämme. Työnantajani on taas puolestaan mahdollistanut yhteisen ja tasapuolisen keskustelun työpaikalla. Pohdinnat ovat tuoneet hoitajille uusia lähestymistapoja eri teemoihin ja ne ovat tukeneet arjen työtä.

Opiskelu on tärkeää minulle oman osaamiseni ja itseni kehittämisen näkökulmasta, mutta uskon, että se on sitä myös koko työyhteisölleni. Esimieheni tuki on ollut tärkeää, kun olen tuonut ideoita työpaikalle opiskelijan roolissa.

Opiskelijan ja työnantaja voivat laittaa opiskelun yhdeksi tavoitteeksi opiskeluajan hyödyntämisen yhteiseksi hyväksi: Opiskelijalla on mahdollisuus tuoda pöytään uusia asioita ja käytäntöjä, ja niitä voidaan yhdessä jatkojalostaa koko työpaikan käytettäväksi.

Opiskelun tuomaa vahvempaa ammattitaitoa ja varmuutta työnantaja voi hyödyntää antamalla opiskelijalle uusia mahdollisuuksia ja lisää vastuuta työtehtävissä.

Oma pomoni Kirsi Nikula lähettää terveisiä kaikille ja sanoo. ”Toivottavasti jatkossa myös muut työntekijämme  innostuvat Sannan tavoin itsensä kehittämisestä ja opiskelun tuomista mahdollisuuksista!”

Postaaja: Lähihoitaja Sanna Lähteenlahti-Heiskari, Sataedun vanhustyön erikoisammattitutkinto, opiskelija. Sanna kuvassa vasemmalla.

Sanna työskentelee Mainiokoti Akselissa, joka on Hoiva Mehiläisen palvelukoti. Mainiokoti Akseli aloitti toimintansa 2015 ja se sijaitsee rauhallisella pienkotialueella Porin keskustan tuntumassa. Mainiokoti Akseli tarjoaa viihtyisiä asuntoja ja yksilöllistä hoivaa sekä vakituiseen että tilapäiseen tarpeeseen. Vaihtoehtoja on palveluasumisesta ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville asiakkaille.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

  • Vanhustyön erikoisammattitutkintoon on jatkuva haku.
  • Lisätiedot tästä linkistä