Sari Tapiola valmistui muistihoitajaksi Sataedu Ulvilasta ja hän on maamme ensimmäinen saamenkielinen muistihoitaja. Verkkokoulutus mahdollisti Sarin opiskelun oman työn ohessa ja Utsjoelta Ulvilaan.

Sari suoritti Muistihoitajakoulutuksen täydennyskoulutuksena. Sataedun koulutus on suunnattu muistioireisten ja heidän läheistensä kanssa työskenteleville sotealan ammattilaisille.

Meillä täällä maan kauimmaisissakin kolkissa täytyy taata muistisairaiden palvelut.

Sari työskentelee Utsjoen kotisairaanhoidossa ja hänen vastuullaan ovat myös alueen muisti- ja seniorineuvolat. Muistihoitajan koulutus tuli tarpeeseen, sillä Utsjoen vajaasta 1300 asukkaasta arviolta neljännes on jo yli 65-vuotiaita.

Utsjoella tehdään pohjoissaamenkielistä muistitestausta

On tärkeää, että hoitaja hallitsee alueella puhuttavat kielet ja Sarin tavoitteena tuottaa tarvittavat materiaalia myös saameksi.

Saamelaisvanhusten parissa on mukava työskennellä.

Haastetta Sarin työhön toki tuo esimerkiksi potilaiden syntyjään Norjan saamelaiset puolisot. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä.

Sarin suorittama koulutuskokonaisuus on vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa: Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen. Tutkinnon tai tutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätiedot tästä linkistä: Muistihoitajakoulutus

Sari valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 2014 Lapin ammattikorkeakoulusta. Sarin opinnäytetyö käsitteli vanhus- ja muistineuvolatoimintaa. Ennen hoitotyötään hän työskenteli pitkään Saamelaiskäräjien toimisto- ja kulttuurisihteerinä.