Valmistuin ylioppilaaksi 2005, jonka jälkeen suoritin AMK:ssa terveydenhoitaja- ja sosionomiopintoja. Opintoni ammattikorkeakoulussa jäivät kesken, koska sain siinä kohtaa lapseni. Viitisen vuotta olin lasten kanssa kotona ja sen jälkeen halusin palata sosiaali- ja terveysalan opintojen pariin. Ammattikorkeakouluopintoja en kuitenkaan katsonut voivani jatkaa pienten lasten äitinä.

Hain Harjavaltaan opiskelemaan lähihoitajaksi ja sain opiskelupaikan.  Lähihoitajaopintoni sujuivat todella hyvin ja niiden yhdistäminen perhe-elämään oli joustavaa.

Miksi lähihoitajaksi?

Minulla oli hyvä pohja edellisistä AMK- opinnoistani ja tiesin alasta jo etukäteen. Valitsin alun alkaen kuntoutuksen osaamisalan, koska kuntoutus on tänä päivänä hyvin tärkeä työmuoto, joka tulisi näkyä aina enemmän arjen hoitotyössä.

Uskon, että myös työkentällä kuntoutuksen osaamisalan suorittaneita lähihoitajia kaivataan enemmän. Myös työllisyystilanne lähihoitajilla oli hyvä, joka oli myös painava syy hakeutua opintojen pariin.

Mihin tie vei valmistumisen jälkeen?

Sain heti valmistuttuani vakituisen työpaikan vanhusten palveluyksiköstä. Työ sijaitsi omalla asuinpaikkakunnallani, ikäihmisten palveluyksikössä. Työmatkakin taittui polkupyörällä ja se oli tietty hienoa.

Kyseiseen työpaikkaan hain, koska olin jo opiskeluaikana tehnyt paljon keikkatöitä kyseisessä paikassa. Talo henkilökuntineen ja asukkaineen olivat tuttuja, joten työpaikka oli onnenpotku.

Miksi uusi osaamisala?

Olin jo opiskeluaikana harmitellut sitä, ettei suunhoidon osaamisalaa ollut lähempänä kuin Turussa ja Tampereella. Perheelliselle niin pitkä koulumatka on aika mahdoton. Kun huomasin, että Sataeduun on perustettu suunhoidon osaamisala, päätin heti hakea sinne ja onnekseni olin valittujen joukossa.

Pidän tärkeänä, että kehitän itseäni ja omaa osaamistani. Nyt kun omat lapset ovat jo sen verran isoja, niin myös omille haaveille ja opinnoille on aina enemmän aikaa.

Miksi suunhoito?

Suunhoidon opinnot ovat aina kiinnostaneet. Uskon, että työskentely hammashoitolassa on vaihtelevaa ja moninaista. Hammashoitajista on ollut pulaa, joten uskon myös töitä löytyvän alalta.

Iso juttu on myös säännölliset työajat, joita oppii arvostamaan siinä vaiheessa, kun tekee epäsäännöllistä työtä, kuten itse tällä hetkellä teen. Uskon, että säännöllinen elämänrytmi kulkee käsi kädessä oman hyvinvoinnin ja terveyden kanssa, jotka ovat pitkälle ensisijaisia juttuja omassa elämässäni lasten lisäksi.

Ennakkoajatukset/toiveet opintojen suhteen?

Opinnot ovat monimuoto-opintoja. Opinnot ja oppimiskeinot ovat olleet monipuolisia. Meillä on lähipäiviä ja klinikkapäiviä hammashoitolassa. Käteviä ovat olleet myös AC-luennot, eli verkkoluennot, jotka mahdollistavat kotona opiskelun koneen ääressä.

Olen ollut tyytyväinen tähän mennessä käytyihin opintoihini ja odotan mielenkiinnolla tulevaa työelämäjaksoani hammashoitolassa. Tätä ennen meillä on orientaatioviikko hammashoitolassa, jolloin tutustumme hammashoitajan työhön ns. sivusta katsoen.

Miten suunhoidon opinnot ovat sujuneet?

Opinnot ovat sujuneet hyvin. Hyvä, että meillä on tenttejä liittyen mm. anatomiaan, istrumentteihin, ergonomiaan ja suun sairauksiin, jotta työelämässä olisi mahdollisimman hyvät eväät tehdä työtä ja työn perustana kunnollinen tietopohja.

Valmistun ensi toukokuussa, joten myös aikataulu on sopivan tiivis ja helppo yhdistää omaan työelämään.

Miten yhdistät työn, perheen ja opiskelun?

Opiskelu monimuotona onnistuu hyvin, vaikka käy töissä. Meillä työpaikalla opintoihini on suhtauduttu myötämielisesti ja mm. opintovapaat työssäoppimisen ajaksi onnistuu hyvin. Olen saanut hyvin yhdistettyä koulu- ja työpäivät keskenään.

Aikataulu opintojen suhteen on hyvä, muutama luento viikossa, kaksi klinikkapäivää tai yksi lähipäivä viikossa. Perhe-elämäkään ei ole kärsinyt opintojeni takia. Opintoihin voi paneutua, vaikka iltavuoropäivänä, jolloin lapset on lähetetty aamulla kouluun. Toki omiin harrastuksiin, ulkoiluun ja kotiaskareisiin pitää myös löytyä aikaa, mutta itse olen hyvin saanut mahdutettua kaikki tiiviisiin päiviini.

Jopa sohvallakin ehdin joskus makoilemaan. Oikeastaan nämä kaikki ovat aika hyvä kombo keskenään. Moni ryhmästämme saa aikuiskoulutustukea, joten se on myös hyvä vaihtoehto, kun taloudellista puolta ajattelee ja haluaa keskittyä pelkästään opintoihin.

Mitä mietit tulevaisuudesta?

Olen aika avoimin mielin tulevaisuuden suhteen. Meillä on hyvä ja motivoitunut hammashoitajaryhmä, joten hyviä tekijöitä valmistuu ensi keväänä. Itselläni on työpaikka, joten pelkoa töistä ei sinänsä ole. Toki halu on kova päästä työskentelemään hammaspuolelle opintojeni jälkeen.

Ikinä ei tiedä mistä itsensä löytää työelämässä. En olisi itsekään uskonut vielä pari vuotta sitten opiskelevani hammashoitajaksi. Positiivisin mielin vain katse tulevaisuuteen ja olen sitä mieltä, että aina kannattaa kehittää itseään.

Postaus: Laura Holma, suunhoidon osaamisala
Sataedu_hammashoito_opiskelijantarina_netti-3

Laura Holma on opiskellut lähihoitajaksi Sataedussa. Nyt hän opiskelee suunhoidon osaamisalaa ja valmistuu piakkoin hammashoitajaksi. Laura on myös suorittanut  ammattikorkeakoulussa terveydenhoitaja- ja sosionomiopintoja.