Voiko sairaanhoitaja opiskella lähihoitajaksi?

Kyllä voi.

Pauliina Laisi, aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja/terveydenhoitaja aloitti lähihoitajaopintonsa viime keväänä Sataedussa.

Mitäs järkee tässä oikein on?

Näin moni kyseli, kun kuuli, että opiskelen lähihoitajaksi. Haaveenani on valmistua jonain päivänä hammashoitajaksi. Jos se vaatii lähihoitajaopintojen aloittamista, olen siihen valmis.

Pauliina ei voinut hakea suoraan suunhoidon osaamisalaan, vaikka hän oli jo terveydenhuollon ammattilainen. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tutkinnolla hakija ei ole hakukelpoinen suoraan hammashoitajan opintoihin, koska suunhoidon osaamisala on tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Tästä syystä on ensin suoritettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta pakolliset tutkinnon osat, jotta voi opiskella suunhoidon tutkinnon osan. 

Pauliina siis aloitti lähihoitajan opinnot saavuttaakseen tavoitteensa ja valmistuakseen hammashoitajaksi. 

Pauliina itse ei pidä laisinkaan outona sitä, että hän opiskelee sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisia tutkinnon osia, ennen hammashoitajaopintojaan. Hänellä oli selkeä tavoite, jota kohdin edetään suunnitelmallisesti.

Miten opinnot Pauliina sinun kohdallasi etenivät?

Ei se minulle ollut iso juttu, että piti ensin opiskella muita asioita. Aika kivutontahan tämä on ollut. Mielestäni asenne ratkaisee ja se, että tietää mitä haluaa ja miksi näitä opintoja suorittaa.

On turha jäädä miettimään esteitä –tärkeää on mennä eteenpäin ja raivata esteet.

Tärkeää on myös aikatauluttaa oma arki ja ottaa asioista selvää. Kysymällä selviää todella hyvin. Olen saanut Sataedussa todella hyvää ohjausta ja neuvontaa.

Toisaalta, ei minulla niin paljoa suoritettavaa ollutkaan. Aiemmin hankkimani osaaminen huomioitiin opiskelusuunnitelmaa laadittaessa ja olen opiskellut asioita itsenäisesti, suorittanut muun muassa Ensiavun kurssit, Hygieniapassin ja Loven.

Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit ovat auttaneet minua suhtautumaan ja suuntaamaan osaamistani lähihoitajan työtehtäviin.

Minulla on ollut täysin oma lukujärjestys ja suunnitelma, jonka mukaan olen edennyt.

Opintoihini kuului neljän viikon työelämäjakso, jonka aikana suoritin kaksi näyttöä. Työelämäjaksot olivat todella mieluisia, vaikka olihan se varmasti työpaikassa hassua, kun minulle ei tarvinnut asioita opettaa. Uskon, että olin myös helppo ohjattava.

Työelämäjaksolla asukkaat eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja. Tarvitsin työelämäjaksoa, jotta tutustuisin asukkaisiin ja talon tapoihin ennen osaamisen näyttöä. Haasteena itsellä oli myös pitää mielessä, että nyt opiskelen nyt lähihoitajaksi, en ole sairaanhoitajan roolissa.

Molemmat näytöt sujuivat hyvin ja olen todella tyytyväinen, että sain tämän oppimiskokemuksen.

Nyt olenkin valmis aloittamaan erikoistumiseni suunhoidon osaamisalaan eli hammashoitajaksi. Opinnot alkavat tammikuussa ja kestävät noin vuoden eli syksyyn 2019 saakka. Lähiopetusta hammashoitajille on järjestetty pääasiallisesti keskiviikko päivisin Sataedu Ulvilassa ja klinikkaopetusta iltaisin Porin keskushammashoitolassa Puuvillassa.

Odotan innolla opintojen alkamista. Tiedän, että suunhoito on ihan oma osaamisalue ja siitä minulla on todella paljon opittavaa.

Olen aiemmin jo yrittänyt päästä opiskelemaan suunhoidon osaamisalaa Tampereelle ja nyt onkin todella hienoa, että meillä on tämä mahdollisuus myös Satakunnassa.

Itselleni tulevassa hammashoitajan työssäni on tärkeää oma kiinnostukseni  alaan, päivätyö, työskentely ihmisten parissa ja tietysti hyvä työtilanne.

Toki jotkut taasen ihmettelevät, miksi ammattikorkeakoulun käynyt ei opiskele ylemmäksi vaan lähtee suorittamaan alempaa tutkintoa.

Minun mielestäni on tärkeää, että työ kiinnostaa, motivoi ja siinä viihtyy.

Perheellisenä ei ole niin helppoa lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Tämä vaihtoehto sopii minulle.

Tavoitteeni on työllistyä hammashoitajana ja kehittyä omassa työssäni hyväksi. Ehkäpä tulevaisuudessa myös jatkan opintoja eteenpäin. Nyt on kuitenkin ensin näiden opintojen vuoro.

Pauliina Laisi, lähihoitajaopiskelija, suunhoidon osaamisala, Sataedu