Heidi Kiuru on välinehuoltoalan ammattilainen. Hänen johdollaan aloitetaan Sataedussa uusi välinehuoltoalan perustutkinto.

Välinehuolto on yksi terveydenhuollon peruspilareista.

Välinehuoltaja huolehtii siitä, että potilaan tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät välineistöt ovat puhtaita ja aseptisesti oikein käsiteltyjä. Välinehuoltaja vastaa myös siitä, että välinehuollon laitteet ovat huollettu asianmukaisesti.

Työssä tulee tuntea muun muassa sosiaali- ja terveysalan säädökset, määräykset ja suositukset. Työssä tarvitaan myös tietotekniikkaa perustyön ohella.

Välinehuoltajille riittää töitä ja heidän työtilanne on tällä hetkellä loistava. ”Koulutukseen kannattaa nyt ehdottomasti hakeutua”, kannustaa Heidi Kiuru.

Työympäristöt ovat erilaisia ja monipuolisia.

Välinehuoltajat työskentelevät välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopia yksikössä, teho-, dialyysi-, synnytysosastoilla tai vaikka suun terveydenhuollon yksiköissä.

Välinehuoltajalla on tärkeä rooli hoitotyössä. Välinehuolto takaa turvalliset olosuhteet sekä potilaille että terveydenhuollon työntekijöille.

Välinehuolto takaa potilasturvallisuuden ja työtä tehdään muun muassa tartuntojen leviämisen ehkäisemiksi.

Työ on usein kolmivuorotyötä ja työtä tehdään yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. ”Opiskelijoilla onkin tärkeää olla loistavat ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot”, toteaa Heidi. 

Työ välinehuollossa vaatii tarkkaa ohjeiden noudattamista sekä huolellista ja aseptista työskentelyä. Käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys ovat työssä eduksi. Työssä tarvitaan myös hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä.

Hyvä välinehuoltaja on luotettava ja tarkka.

Heidi Kiuru odottaa innolla tulevan ryhmän tapaamista ja opintojen alkamista. Hakuaika koulutukseen on 6.2.2019 asti. Koulutukseen voi hakea hakemalla suoraan Sataeduun (omaehtoinen koulutus) tai työvoimakoulutukseen TE-toimiston kautta osoitteessa http://www.te-palvelut.fi, koulutusnumero 682 471.

”Hae ja tule Heidin jengiin mukaan”

Hae suoraan Sataeduun tästä linkistä

Haku työvoimakoulutukseen tästä linkistä.