Soveltuvuuskokeiden tarkoituksena on kartoittaa hakijoiden soveltuvuutta sosiaali- ja terveysalalla. Testien avulla pystytään mittaamaan sellaisia taitoja ja kykyjä, joita ei pelkästään kirjallisilla kokeilla tai ryhmähaastatteluilla pystytä arvioimaan. 

Kokeissa ei etsitä tiettyä ihannetyyppiä. Tilaisuudessa  keskitytään tutkimaan, onko hakijalla oppimiskapasiteetin ja luonteen suhteen riittävästi ominaisuuksia, jotka ovat koulutuksen sekä työelämän kannalta välttämättömiä alalla.

Henkilötietolain perusteella soveltuvuustutkimuksen tuloksista ei voida antaa tietoja puhelimitse, koska tiedustelijan henkilöllisyydestä ei voida varmistua. Kaikilla hakijoilla on kuitenkin oikeus tiedustella omia tuloksiaan tutkimuksen toteuttajalta kirjallisesti.

Testeihin kannattaa myös hieman valmistautua. Psykologien ohjeistuksen mukaisesti hakijoiden kannattaa perehtyä alaan ja sen työtehtäviin ennen hakeutumista sekä mahdollisesti hankkia alan työkokemusta.

Erityisen tärkeää on oma motivaatio ja halu opiskella sosiaali- ja terveysalaa. Matematiikan osuuteen voi toki myös valmistautua kertaamalla peruslaskutoimituksia, jos aiemmista opinnoista on jo aikaa.

Sataedussa kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeisiin hakuajan päättymisen jälkeen.

Koe kestää koko päivän ja on hakijalle maksuton.

Sataedussa soveltuvuuskokeet toteutetaan yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Soveltuvuuskoe koostuu kolmesta osiota:

  • Kirjallisessa osiossa on mm. päättelytehtäviä, joiden avulla kartoitetaan opiskeluvalmiuksia. Lisäksi kirjallisessa osiossa on persoonallisuutta kartoittavia testejä. 
  • Ryhmähaastattelussa opiskelijat keskustelevat pienissä ryhmissä heille annetusta aiheesta vapaamuotoisesti eri näkökulmista.
  • Psykologin yksilöhaastattelu on lyhyt henkilökohtainen keskustelutilaisuus.

Päivän eri osa-alueet pisteytetään asteikolla 0–10. Opiskelijat valitaan jatkuvassa haussa koulutukseen soveltuvuuskokeiden perusteella.

Myös yhteishaussa hakeneet hakijat kutsutaan kaikki soveltuvuuskokeeseen, josta he saavat lisäpisteitä hakupisteisiinsä. Soveltuvuuskokeesta saa 0–10 lisäpistettä. Tämä pistemäärä lisätään hakijan muihin hakupisteisiin.

Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos

  • hän ei ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen
  • saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Työelämä tarvitsee monenlaisia osaajia, joten osallistu soveltuvuuskokeisiin rohkeasti ja ole oma itsesi!