Nakkilan kunnan vanhustyön johtaja Taina Juvosen mukaan ikääntyneiden hoitotyön tekijöiltä vaaditaan hyvää kuntoutuksen osaamista ja toimintakyvyn tukemisen valmiuksia.

Tiedonhankinta ja tiedon jakaminen ovat muuttuneet muun muutoksen ohella.

Henkilökunnan ja jokaisen työntekijän oma aktiivisuus on entistä tärkeämpää vanhustyössä ja oman osaamisen kehittämisessä, kertoo Taina Juvonen

Palvelujen siirtyminen verkkoon on haaste niin työntekijöille kuin esimiestahollekin. Digitaalista osaamista on Juvosen mukaan myös kaikkien työntekijöiden päivitettävä ja opiskeltava oman ammatillisen osaamisen ylläpidon lisäksi.

Persoonallisuutta peliin työssä!

Työtiimeissä tarvitaan monipuolista osaamista. Hyvät vuorovaikutustaidot ja itsensä likoon laittaminen korostuvat vaativassa hoitotyössä.

Asiakkaiden tarpeet eivät ole samalaisia. Hoitohenkilökuntamme saa ja tulee koostua erilaisista työntekijöistä, kertoo Taina Juvonen ja peräänkuuluttaa kaikilta persoonallista työotetta.

Erilaisuutta tarvitaan työelämässä

Juvonen uskoo, että tulevaisuudessa työnteossa tullaan sallimaan enemmän erilaisuutta myös työpaikoilla.

Työntekijät ja työn tekemisen tapa muuttuvat ja kaksituhatta luvulla syntyneet ajattelevat työnteosta eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet.

Tähän on työnantajienkin sopeuduttava, summaa Juvonen hoitotyön tulevaisuutta.

Pois omalta mukavuusalueelta!

Koulutus on tärkeässä osassa hoitotyön kehittämisen kannalta. Tulevaisuuden haasteet ja näkymät vaativat työelämän ja koulutusten järjestäjien kanssa entistä vahvempaa yhteistyötä.

Taina Juvonen toivoo, että opiskeluaikana opiskelijat haastettaisiin ylittämään itsensä ja poistumaan omalta mukavuusalueeltaan.

Näin voisi syntyä jotain enemmän! toteaa Juvonen ja painottaa myös opiskelijan vastuuta asiassa.

Satakunnassa on hyvä työllisyystilanne hoitotyössä

Kilpailu hyvistä työntekijöistä tulee kovenemaan.

Hyvä työnantajakuva, erilaiset koulutukset, työnteon joustavuus ja palkkaus ovat keskeisiä asioita, kun työntekijä valitsee työpaikkaansa.

”Jos työntekijällä on vielä mahdollisuus toteuttaa itseään omassa työssään, saamme sitoutuneita ja innostuneita työntekijöitä joukkoomme”, tietää Juvonen.

Esimiestyössä muutosjohtaminen on keskeisessä roolissa. Muutokset eivät tule alalla loppumaan vaan se on jatkuvaa.

Toiminnan tulisi jatkossa perustua entistä enemmän tavoitteisiin, jotta se olisi vaikuttavampaa ja kustannustehokasta.

Kentällä tarvitaan enemmän tavoitteellisen toiminnan osaamista, pohtii Juvonen.

Taina Juvonen kiteyttää tämän päivän työelämän Jaakko Valvanteen sanoin: ”Jokaisella on kaksi työtä, on työ ja sen kehittäminen”, ja jatkaa, “painottaisin tässä kohtaa tuota jälkimmäistä eli kehittämistä vahvasti.”