Palvelutalo Vuollekoti Kokemäellä on tuttu paikka Sataedun lähihoitajaopiskelijoille. Paikka on tullut tutuksi myös valmiiden lähihoitajien työllistäjänä. Pula uusista ammattitaitoisista hoitajista on alalla kova.

Vuollekoti tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille työpaikalla järjestettävää koulutusta ja mahdollisuuden työskentelyyn esimerkiksi loma-aikoina.

Moni opiskelija on myös jatkanut Vuollekodissa työtään valmistumisensa jälkeen.

Vuollekoti antaa Sataedun lähihoitajaopiskelijoille mahdollisuuden tutustua ikääntyneiden hoitotyöhön, toimintaympäristöön ja palvelutalon asukkaisiin jo ennen ensimmäistä työelämäjaksoa.

Työelämäjaksot antavat rohkeutta tarttua työhön

”Toivomme, että myös nuoret innostuisivat työstä ja suuntaisivat opintojaan juuri vanhustyöhön”, Vuollekotia luotsaava toiminnanjohtaja Johanna Ruusunen kertoo.

”Nuorten omat isovanhemmat saattavat olla vielä työelämässä ja kosketuspinta ikäihmisiin voi olla hyvinkin rajallista.”

Sataedun opiskelijoiden tutustumispäivät ikäihmisten hoitotyöhön ovat onnistuneet hyvin ja niistä on tullut hyvää palautetta.

”Uskon, että tutustumispäivät vähentävät turhaa jännitystä ja helpottavat ensimmäisen työelämäjakson aloittamista,” kertoo Johanna Ruusunen

”Työelämäjaksolla opitaan myös tärkeitä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Moni opiskelija kertoo suhtautuvansa positiivisemmin vanhusten hoivatyöhön työelämäjakson jälkeen.

Opiskelijoille annettu tuki ja ohjaus kannattaa!

Vuollekodissa halutaan panostaa opiskelijoiden ohjaukseen. Parhaillaan tiimien vetäjät päivittävät tietojaan opiskelijanohjauksesta.

”Kannustan opiskelijoita aina kysymään ja kyseenalaistamaan”, sanoo Johanna Ruusunen.

”Uskallan luvata, että henkilökuntani ei väsy vastaamaan kysymyksiin ja ohjaamaan työtä aina tarpeen mukaan. Meille tärkeintä ei ole nopeus vaan työn laatu”, summaa Ruusunen.

Toiminnanjohtaja Johanna Ruusunen painottaa, että Vuollekotiin tulevat opiskelijat eivät ole lisätyövoimaa. Opiskelijoiden ohjaus vaatii panostusta myös työssäoppimispaikalta.

Työpaikalla opiskelijoita ei jätetä yksin uusien työtehtävien kanssa. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijalla on tarvittava tuki työhön.

”Toki lisäkädet hoitotyössä ovat aina tervetulleita, mutta opiskelijat eivät koskaan paikkaa vakituisen henkilöstön työpanosta”, painottaa Johanna Ruusunen.

Opiskelijat kulkevat oman ohjaajansa mukana ja osallistuvat ohjaajansa työtehtäviin.

”Parhaat oivallukset syntyvä itse työssä, kun koulussa opiskellut asiat konkretisoituvat täällä työpaikalla käytännössä”, tietää Ruusunen.

Oppiminen on molemminpuolista

Saamme myös itse uutta kokemusta, kun toimimme opiskelijoiden mentoreina.

”Opiskelijat tuovat meille uusia tuulia.”

Mitä enemmän jaamme osaamistamme ja tietoa vanhustyöstä, sitä paremmin ikäihmiset voivat. Toiminta lisää myös työtyytyväisyyttä.

”Vuollekotilaisilla on upea näköalapaikka olla todistamassa opiskelijoiden huikeita ammattiin kasvamisen tarinoita”, toteaa Johanna Ruusunen.

Hoitajapula on jo lähes kroonista

Ikääntyneiden hoitoon tarvitaan lisää tekijöitä ja töitä alalla riittää. Palvelutalot rekrytoivat uusia työntekijöitä jatkuvasti.

”Vuollekodin hoitajille alan opiskelijat ovat mahdollisia tulevia vuollekotilaisia”, kertoo Johanna Ruusunen.