Kesäjuttu-sarjamme ensimmäinen haastateltava on Katja Latonen

Katja suorittaa Sataedussa kehitysvamma-alan ammattitutkintoa verkko-opintoina. 

Opinnot ovat vasta alussa

Katja on nyt opiskellut kehitysvamma-alan ammattitutkintoa puoli vuotta. Ensimmäinen näyttö on juuri suoritettu.

”Nyt jo koen, että koulutus on antanut minulle paljon uutta tietoa”

Kehitysvamma-alan ammattitutkintoa Katja päätyi opiskelemaan oman esimiehen ehdotuksesta. Hän myös itse koki, että tarvitsee lisää tietoa kehitysvammaisuudesta.

Koulutuksen aikana on lisäksi mahdollista syventää aiemmin hankittua osaamista.

Katja opiskelee tutkintoaan täysin verkko-opintoina.

”Meillä ei ole lähiopetusta, vaan kaikki tapahtuu verkon välityksellä”

Olen pitänyt opiskelutavasta todella paljon. Verkko-opiskelu mahdollistaa sen, että voi itse määritellä milloin teet ja missä aikataulussa etenet.

Verkko-opiskelu on myös helppo yhdistää kolmivuorotyöhön, jota Katja tekee asumispalveluyksikössä. Verkko-opiskelu ei kuitenkaan tarkoita, että tukea ei saisi tai että opettajaa ei saisi kiinni.

”Opettaja auttaa aina, jos on tarvetta.”

Opettajan kanssa on käyty henkilökohtainen keskustelu heti opintojen alkuvaiheessa ja myös aina tarvittaessa opiskelusuunnitelmaa päivitetään opintojenedetessä.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa huomioitiin aiemmin hankittu osaaminen ja sen mukaan jokaiselle tehtiin oma opiskelupolku.

Katja itse toivoo opinnoiltaan uusia työkaluja ja käytänteitä kehitysvammaisten kanssa toimimiseen. Myös diagnoosit kiinnostavat sekä oman ymmärryksen lisääminen kehitysvammaisuudesta.

”Opinnot kestävät Katjalla toukokuuhun 2020.”

Katja suorittaa opintojaan oppisopimuksella työnantajan ehdotuksesta.

Koen, että verkko-opintojen lisäksi myös oppisopimus tuo opintojen suorittamiseen joustoa. Opintoja on mahdollista suorittaa työpaikalla, osaamisen näyttäminen suunnitellaan myös omalle työpaikalle ja työnantaja tukee opintojen etenemistä.

Lomaakin ehtii pitämään

Vaikka Katja onkin innoissaan uusista opinnoistaan, ehtii hän kesän aikana myös lomailemaan.

”Riippukeinussa voi katsoa opettajan lähettämiä videoita ja verkkoesityksiä, tutustua lisämateriaaliin ja tehdä tehtäviä”

Verkko-opintoja voi tehdä joustavasti kesän aikana ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan huolehtii, että nettiyhteys on tarpeeksi hyvä.

Tärkeää opintojen etenemisessä on tunnistaa oma tapa oppia. Se vie myös opintoja tehokkaasti eteenpäin.

Verkko-opiskelu antaa paljon vapautta, kunhan huolehtii että näyttöihin mennessä on kaikki tehty. Opintoja raamittavat juuri näytöt, joiden ajankohdat on sovittu jo etukäteen opintojen alkaessa.

Opiskelu kannattaa aina

Katja kannustaa myös muita lähtemään rohkeasti opiskelemaan työn ohella.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on hyvä vaihtoehto, jos haluaa lisätietoa ja osaamista kehitysvammaisuudesta ja pitää itsenäisestä opiskelusta.

Koulutus on kestoltaan lyhyt ja sen voi hyvin yhdistää työssä käymiseen. Lisäksi vastuuopettaja Eveliina on loisto-ope, jolta saa tukea ja apua aina tarvittaessa.

Katja Latonen on aiemmalta koulutukseltaan ylioppilas ja sosionomi. Hän on työskennellyt aiemmin lastentarhanopettajana ja ohjaajana asumispalveluyksikössä Pirkanmaan alueella. Nykyisin hänen työpaikkansa on Kultakankaan asumispalveluyksikkö Kankaanpäässä.