Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut osaa varmistaa potilasturvallisuuden toteutumisen puhtaiden ja toimintakuntoisten instrumenttien ja välineiden kautta. Välinehuolto on osa terveyden huoltojärjestelmää ja tärkeä osa asiakkaan hoitoprosessia.

Välinehuoltaja voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnystysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista, yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta, sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Koulutus toteutetaan päiväopintoina Sataedun Ulvilan toimipaikassa. Koulutus järjestetään joko työvoimakoulutuksena, tai omaehtoisena koulutuksena.

Koulutukseen haku on tammikuussa 2020, aloitus keväällä 2020. Katso tarkemmat lisätiedot loulutuksesta:

Haku osoitteesa www.sataedu.fi

Tai kysy lisää opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi