Porilainen fysioterapeutti Elina Korpi valmistui hierojaksi keväällä 2019. Tarmokkaalla naisella on plakkarissaan aiemmin hankittu fysioterapeutin tutkinto vuodelta 1993, sekä Johtamistaidon erikoisammattitutkinto 2000-luvun vaihteesta.

Kipinä hieromiseen tarttui Elinaan jo fysioterapeutiksi opiskelun aikana. Vuosien saatossa opit ja taidot olivat kuitenkin sen verran ruosteessa, että hän päätti hakeutua sataedun Kokemäen yksikköön opiskelemaan hierojaksi.

Hieronta on kiitollinen ja positiivinen työ, koska suurin osa ihmisistä pitää hieronnasta ja siitä saa avun moneen vaivaan.

Elina kertoo vahvuutensa olevan asiakaspalvelutyössä. Sitähän hierojan työ on, ihmisten kanssa olemista.

Työnantajan tuki tärkeää opiskelun aikana. Elina Korpi on onnekas aikuisopiskelija, sillä työnantajan positiivinen suhtautuminen naisen opiskeluun mahdollisti haaveiden etenemisen mallikkaasti.

Onneksi työnantajani mahdollisti opiskeluni!

Elina sopi työnantajansa kanssa osittaisesta opintovapaasta, joten töitä tehtiin vaihtelevasti. Elinan työ oli vuorotyötä, johon kuului myös yötyötä. Työnantajan kanssa yhdessä katsottiin opiskelun vaatimat tehtävät ja työ suunniteltiin sen mukaan.

Ilman selkeää suunnittelua ja asioiden järjestelyä, ei kuitenkaan pärjäisi.

Valmiiksi suunniteltu viikon aikataulutus auttaa pitämään ohjat omissa käsissä ja selkeyttää tekemisiä. Mahdollisen kesäloman kalenteriin ujuttaminen antaa aikaa perheelle ja omalle rauhoittumiselle. Lomalla on aikaa myös omalle hyvinvoinnille ja liikunnalle, mikä voi jäädä opiskelun vuoksi heikommalle huomiolle.

”Opiskeluaikana ovi vain kävi, kun joku tuli tai meni kotona. Mutta me selvisimme! Kiitos perheelle!”

Korven perheen nuoremman lapsen vielä asuessa kotona, sekä puolison työn ja harrastusten vuoksi Elinan aika meni 1,5 vuotta kotia, työtä ja opintoja pyöritellessä.

Anatomiaa ja aamu viideltä heräämisiä

Elina Korpi nostaa esiin aikataulutuksen tärkeyden. Toisinaan herättyä tuli aamu viideltä, jolloin alkoi anatomian kertaus. Opiskelu siälsi kaksi kertaa viikossa joko teoriaa, tai asiakashierontoja.

Opiskelu oli selkeää ja määrätietoista!

Elina kertoo opiskelun olleen monipuolista. Parasta opiskelussa kuitenkin oli ihmisen anatomian ymmärtäminen, oma ammatillinen kasvu hierojaksi, sekä asiakkaina käyneet erityisryhmät.

Koska hieronta on kokonaisvaltaista työtä, Elina kehottaakin ottamaan asiakas vastaan aina yksilönä ja sellaisena kuin hän on. Hieronta on myös fyysistä työtä, joten hierojan tulee olla fyysisesti hyvässä kunnossa.

Hierojan kannattaa olla hyvässä fyysisessä kunnossa.

Hierojan työ on myös psyykkistä, sillä moni asiakas kertoo hierojalle luottamuksellisia asioita. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee hierojaa, muistuttaa Elina tärkeästä asiasta.

Opiskelukaveria ei jätetä!

Elinan opintoryhmä muodostui aikuisopiskelijoista, joilla kaikilla oli ma työhistoriansa. Ryhmässä oli 30-55 vuotiaita henkilöitä, joka teki ryhmästä mahtavan. Ryhmästä muodostui koko porukan kantava voima kaikkien puhaltaessa yhteen hiileen. Elina toteaakin, että moni olisi voinut leikin jättää kesken, mutta ryhmän kannustus auttoi jaksamaan. Muutama hyvä ystäväkin opinnoista jäi, joihin pidetään jatkossakin yhteyttä.

Usko sinäkin itseesi!

Tällä hetkellä Elina Korpi toimii sekä Porissa, että Harjavallassa hierojana.

Alun perin Elinan oli tarkoitus hieroa sivutoimisesti, mutta työ vei mennessään. Hieronta, asiakkaat, ihmisläheisyys, hyvinvointi ja terveys veivät voiton ja entinen yrittäjyyttä kammoksuva lähti rohkeasti kokeilemaan siipiään.

Nyt tai ei koskaan! Tiedän olevani oikealla tiellä, iloitsee Elina.

Jos vähääkään olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä, terveydestä, hyvinvoinnista olet valmis antamaan itsestäsi, niin suosittelen lämpimästi hakemaan opiskelemaan! 1,5 vuotta hienon ja tärkeän ammatin eteen on lyhyt aika, kannustaa Elina Korpi.