Ammatillinen polku toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin

Sataedu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ovat yhteistyössä suunnitelleet ja kehittäneet ammatillista polkua toiselta asteelta suoraan ammattikorkeakouluopintoihin. Ammatillisen polun laajuus on 20 opintopistettä.

Ammatillinen polku on mahdollisuus

Ammatillinen polku on hieno mahdollisuus toisen asteen opiskelijoille. Opinnot parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia saada jatko-opintopaikka toisen asteen jälkeen.

Ammatillisen polun ansiosta opiskelija voi saada oman jatko-opintopaikkansa ilman pääsykokeita ammattikorkeakoulusta.

Polussa yhteensä 20 opintopistettä

Polku sisältää 5 opintopistettä kaikille yhteisiä opintoja ja 15 opintopistettä koulutusohjelmakohtaisia opintoja. Yhteisten opintojen tavoitteena on varmistaa, että opiskelijan opinnot SAMKissa käynnistyvät joustavasti ja ohjatusti.

Suoritettuaan 20 opintopistettä koulutusohjelmasta, jota jo opiskelee, opiskelija saa tutkinto-opiskelupaikan.

Ammattikorkeakouluopintoja voi liittää myös osaksi toisen asteen tutkintoa, joten AMK-opinnot eivät kasvata opiskelijoiden taakkaa kohtuuttomasti.

Vaadittavien opintojen suorittamiseen voi varata koko toisen asteen opiskeluajan ja kerryttää samalla 20 osaamispisteen kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä.

Opiskelijoiden tukena opintojen suorittamisessa ovat opinto-ohjaajat, jotka auttavat suoritettavien opintokokonaisuuksien aikatauluttamisessa.

Osa suoritettavista opinnoista tapahtuu verkko-opintoina ja osassa on myös lähiopetusta.

Koulutusohjelmat, joista opiskelijat voivat valita ovat

  • Hoitotyö (sairaanhoitaja)
  • Sosiaaliala (sosionomi)
  • Geronomi
  • Fysioterapia (fysioterapeutti)

Kysy opiskelun vaihtoehdoista opinto-ohjaajalta:

 Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi,  puh. 040 199 4154