Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajasta tai lastenohjaajasta lähihoitajaksi -koulutus 

Sataedussa alkaa elokuussa 2020 koulutus, joka on suunniteltu lasten ja nuorten parissa työskenteleville nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneille oppisopimuskoulutuksena. 

Koulutus on tutkintoon valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuu lähihoitajaksi ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Opiskelijat suuntautuvat alustavan suunnitelman mukaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, mutta opiskelijalla ja hänen työnantajallaan on myös tarvittaessa mahdollisuus vaikuttaa opiskelun suuntautumisvaihtoehtoon.  

Jokaiselle koulutukseen valitulle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin 1,5 vuotta. Opiskeluaika on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa opiskelijan oma osaaminen, työkokemus ja opiskelusuunnitelma.  

Koulutusinfo 

Teamsin kautta perjantaina 12.6.2020 klo 10–12

Ilmoittaudu 10.6.2020 mennessä opinto-ohjaaja Piia Lahdelle (piia.lahti@sataedu.fi). 

Oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomola ja opinto-ohjaaja Piia Lahti vastaavat koulutukseen ja opiskelumuotoon liittyviin kysymyksiin jo ennen infotilaisuutta.  

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala lähihoitajille 

Valmistuneet lähihoitajat opiskelevat usein toisen osaamisalan täydentääkseen omaa ammatillista pätevyyttään alan eri töihin. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon jo suorittaneilla työntekijöillä, on mahdollisuus suorittaa tämän koulutuksen yhteydessä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala oppisopimuskoulutuksena.  

Tarvitaanko työpaikallanne henkilöstön lisäkoulutusta?  

Oppisopimuskoulutus on joustava ja edullinen tapa lisätä ammatillista osaamista työpaikoilla. Toteutamme henkilöstölle suunnattuja koulutuksia yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Ota yhteyttä ja kerro oman henkilöstösi ja työyhteisön koulutustarpeista.  

Yhteystiedot: 

Merja Tuomola puh. 040 1994 109 tai merja.tuomola@sataedu.fi 

Piia Lahti puh. 040 1994 154 tai piia.lahti@sataedu.fi