Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tai perhepäivähoitaja

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Koulutus kestää noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi suoritetaan yksi osaamisala seuraavista:

  • Koulunkäynnin aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähidon osaamisala
  • Kasvatuksen ja ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.