Postauksessa haastateltavana Netta Kirvesmäki Ulvilasta.

Netta opiskelee tällä hetkellä Sataedussa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, Perhepäivähoidon osaamisalaa. 

Haaveet on tehty toteutettavaksi 

Netta suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa ensimmäisten opiskelijoiden joukossa, jotka suorittavat Sataedussa uutta tutkintoa.

Koulutuksen Netta bongasi TE-toimistosta saadun vinkin perusteella. Koulutukseen Netta haki luettuaan Sataedun nettisivuilta koulutuksen kuvauksen.

Netan ensisijainen tavoite oli suorittaa ensin kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, mutta samainen tarjolla ollut ammattitutkinto sopi hänen elämäntilanteeseen yhtä hyvin ja oli sopiva välietappina opiskelussa tulevaisuuden työhön.  

Netan haaveena on ollut jo pitkään työ lasten ja nuorten parissa. Oman lapsen syntymä vahvisti Netan urasuunnitelmaa ja hakeutumista omaan unelmatyöhön. 

Elämäntilanteen muuttuessa, tulee herkemmin mietittyä elämänvalintoja ja ura lasten parissa olisi nyt tavoitteena. 

Netta

Netalla ei ollut kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä ennen koulutuksen alkamista ja työkokemusta ei vaadittukkaan koulutukseen hakevilta.

Netta uskoo, että aito halu olla ihmisten kanssa, toisten ihmisten huomioinen ja sosiaalisuus ovat tärkeitä taitoja työelämässä ja muutenkin. Näitä taitoja hän harjoitteli jo aiemmassa ammatissaan kahvilatyöntekijänä.  

Netta keskittyy opiskeluun 

Saatuaan tiedon opiskelupaikasta, Netta päätti keskittyä täysillä opiskeluun. Opiskelun tavoitteena hänellä on työllistyminen alalle. Netta kertoo olevansa super-onnellinen siitä, että on saanut tehdä koulutuksen aikana jo sijaisuuksia päiväkodeissa. Koulutuksen aikana toteutuvat harjoittelut tukevat hänen työllistymisen tavoitetta.  

Tavoitteet ovat kristallisoituneet

Koulutuksen aikana Netan ajatukset ja tavoitteet ovat selkiytyneet entisestään. Tästä Netta antaa opettajallensa Pirjolle ison kiitoksen. Opettaja on osannut ohjata häntä oikeille urille. Netalla on nykyisin myös enemmän tietoa työelämän vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kuin aikaisemmin. 

Näen ohjaustyön ihan uudessa valossa. Monet koulutuksessa esiin tulleet teemat kiinnostavat ja houkuttelevat perehtymään asiaan paremmin. Unelmatyöni on kuitenkin yhä päiväkodissa.  

Netta

Koulutus on monipuolinen kokonaisuus 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon sisältö on Netan mielestä monipuolinen kokonaisuus, joka antaa laaja-alaista osaamista ja valmiuksia tulevaisuuden työhön. Opiskelujen eteneminen on suunniteltu koulutuksen sisällä hyvin. Jokainen tutkinnon osa syventää opiskelijan osaamista koulutuksen edetessä.  

Olen oppinut koulutuksen aikana paljon enemmän kuin osasin odottaa.

Netta

Netan mukaan on ollut hienoa, että ryhmässä on eri-ikäisiä opiskelijoita. Opiskelijoita koulutuksessa on eri puolilta Satakuntaa. Koulutuksen aikana Netta on tutustunut uusiin ihmisiin ja luonut omaa ammatillista verkostoaan.

Lähiopetusta on koulutukseen sisältynyt 1–2 päivää viikossa. Lisäksi opiskelijat ovat tehneet ryhmissä pieniä tehtäviä. Lähiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde on Netan mielestä ollut juuri sopiva.  

Opettajat ovat joustaneet tarvittaessa, mikä on tärkeää aikuisopiskelijalle.

Netta

Netta kehuu opetusta ja sen laatua Sataedussa. Opetusmateriaalit ovat olleet monipuolisia. Useamman opettajan kanssa on edetty aiheita keskustellen, mikä on erityisesti ollut Netan mieleen.  

On hienoa, että opettajat osaavat arvostaa meitä opiskelijoita ja myös meidän kokemuksia ja näkemyksiä asioista.

Netta

Netta on saanut opettajilta hyviä vinkkejä työharjoitteluihin. Neuvot ovat auttaneet valmistautumisessa tulevaisuuden työhön.   

Haasteitakin on ollut 

Kaikki ei ole mennyt aivan putkeen koulutuksen aikana. Haasteitakin on matkalla ollut. Lukujärjestys on matkalla muuttunut, opetuksen järjestämisessä on ollut haasteita ja asioiden tiedottaminen olisi Netan mukaan voinut olla selkeämpää.  

Alun haasteiden jälkeen, koulutus on kuitenkin sujunut hyvin. Verkko-opetus on ollut luontevaa.

Onhan opiskelu välillä ollut myös raskasta. Päivät ovat olleet pitkiä, kun on pitänyt ensin hoitaa perhe että työt ja sitten illalla vielä opinnot.

Netta

Toisaalta koulutus on antanut myös voimavaroja omaan arkeen, kertoo Netta

Puuttuva palanen perustutkinnosta

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon jälkeen, Netta haluaa ehdottomasti suorittaa vielä Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tutkinnon osan, joka antaa hänelle varhaiskasvatuksen pätevyyden.  

Katson luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Viimeinen koulutuksen näyttö on jo suunniteltu syksyyn.  

Netta