Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä. JulkiTerhikki on internetin välityksellä toimiva tietopalvelu, josta voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden.

Valvira voi myöntää terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia:

  • oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä
  • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
  • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä. Oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee siis lähihoitajille suoraan tutkinnon perusteella.

Lähihoitajien ei ole pakko rekisteröityä, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos perustaa oman yrityksen tai työskentelee ulkomailla.

Suosittelemme rekisteröitymistä, sillä työnantajat usein tarkistavat rekisteristä, että olet varmasti terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Laissa säädetään mm. sosiaalihuollon puolella toimivien lähihoitajien nimikesuojauksesta sekä valvonnasta.

Valvira voi myöntää sosiaalihuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia:

  • oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä
  • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
  • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan.

Nimikesuojauksen rekisteröintiä haetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sosiaalihuollon puolella toimivan lähihoitajan on rekisteröidyttävä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin (Suosikkiin) voidakseen käyttää lähihoitajan ammattinimikettä toimiessaan sosiaalihuollossa.

Rekisterissä näkyy henkilön nimi, rekisteröintinumero, syntymävuosi ja ammattihenkilön ammattipätevyys sekä mahdollinen tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

Kun haet rekisteröintiä samanaikaisesti Suosikkiin ja Terhikkiin, maksat vain yhdestä rekisteröinnistä. Sinun tulee kuitenkin hakea rekistereihin erillisillä hakemuksilla, eli tehdä yksi hakemus terveydenhuollon puolelle ja toinen hakemus sosiaalihuollon puolelle. 

Sähköisen hakemuksen tekeminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) ja hieronnan ammattitutkinnon suorittaneet voivat nyt hakea ammattinimikkeen käyttöoikeutta Valviran sähköisessä asioinnissa. Paperiasiakirjoja ei tarvita, vaan ammattinimikettä koskevan hakemuksen käsittely hoituu palvelussa sähköisesti alusta loppuun.

Sähköisessä asioinnissa on oma asiointipolku molempia rekisteröintejä varten, mutta sinun tarvitsee luoda vain yksi asiointitili, jonka kautta saat haettua molempia rekisteröintejä (nimikesuojaus lähihoitaja). 

Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Mahdollisia tunnistustapoja ovat pankkitunnistus, mobiilivarmenne ja organisaatiokortti. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti, jos sinulla on mahdollisuus käyttää vahvaa tunnistautumista ja jos tutkintosi löytyy palvelusta. Palvelussa perustat itsellesi asiointitilin, johon voit tarvittaessa myöhemminkin kirjautua. Tili täytyy käydä aktivoimassa sähköpostiin lähetetyn linkin kautta kirjautumalla.

Täytettyäsi asiointipalvelussa asiointikielesi ja yhteystietosi pääset tekemään hakemusta. Ohjeita hakemuksen tekemiseen saat asiointisi edetessä kullakin asiointisivulla erikseen. Vahvistuksen hakemuksen lähettämisestä saat merkitsemääsi sähköpostiosoitteeseen.

Sähköistä asiointia varten tarvitset: Suomalaisen henkilötunnuksen, verkkopankkitunnukset, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Tästä linkistä pääset sähköiseen asiointiin: https://services.valvira.fi/landing.html

Kun haet sähköisen asioinnin kautta, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusliitettä, sillä palvelu hakee tutkintotietosi Koski-järjestelmästä. Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa virkatodistusta eikä jäljennöstä passista tai henkilökortista.

Paperihakemuksen tekeminen

Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakemukset myös paperisina.

Terveydenhuollon ammattioikeudet hakemus:

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/nimikesuojattavat

Sosiaalihuollon ammattioikeudet hakemus:

https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/lahihoitajan-hakemusohjeet

Täytä molemmat sivut, tulosta, allekirjoita ja postita hakemus liitteineen:

Valvira, PL 43, 00521 Helsinki.

Laita hakemukseen liitteeksi (mikäli rekisteröidyt ensimmäistä kertaa kyseisiin rekistereihin)

  • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna
  • yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tutkintotodistuksesta tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta

Valvira pyytää, että kaikki liiteasiakirjat toimitetaan virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi. Jos liiteasiakirja on tavallinen kopio, Valviran on tarkastettava liiteasiakirjan oikeellisuus sen myöntäneeltä taholta, mikä hidastuttaa asian käsittelyä merkittävästi.

Paperisen tai sähköisen hakemuksen täyttämisessä huomioitavat asiat:

Ammattinimike: Lähihoitaja TAI Koulutettu hieroja

Suoritettu tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TAI Hieronnan ammattitutkinto

Valmistumispäivä: Tutkintotodistuksen allekirjoituspäivä, EI valmistujaisjuhlapäivä

Oppilaitos: esimerkiksi Sataedu Harjavalta, Sataedu Kankaanpää

Hakeminen ei onnistu etukäteen, vaan voit hakea rekisteröintiä aikaisintaan virallisena valmistumispäivänä.

Vastuu ammattinimikkeen rekisteröinnin hakemisesta on valmistuvalla opiskelijalle. Oppilaitos ei hoida sitä puolestasi.

Päätös

Ammattioikeuksia koskevat päätökset ovat maksullisia, ja maksu peritään myös kielteisistä päätöksistä. Peruutetusta hakemuksesta peritään puolet hakemuksen käsittelymaksusta. Voimassa olevat maksut löytyvät https://www.valvira.fi/valvira/maksut

Kun olet hakenut sähköisesti, päätös lähetetään sähköisesti asiointitilillesi, jos olet antanut suostumuksesi sähköiseen tiedoksiantoon. Jos et ole antanut suostumustasi, päätös lähetetään postitse väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseesi. Lasku lähetetään erillisenä postilähetyksenä. Päätös annetaan joko suomen- tai ruotsinkielisenä.

Hakemuksen ohjeet ja nettilinkit:

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet

Säädökset:

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 (Finlex.fi)
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564 (Finlex.fi) Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 (Finlex.fi) Asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 153/2016 (Finlex.fi)