Hae opiskelemaan lähihoitajaksi lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan! 

Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon erikoistunut lähihoitaja on perehtynyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakas- ja perhekeskeistä hoitoa ja kasvatusta. Lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoitaa sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lapsiin ja nuoriin erikoistunut lähihoitaja edistää asiakkaidensa sekä näiden perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. 

Lasten ja nuorten kanssa työskentely edellyttää paljon joustavuutta ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin, kärsivällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, koulu, perhetyö ja lastensuojelu. 

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40ospLapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35osp

Parasta opiskelussa on osaamisen jakaminen opiskelukavereiden kanssa, uuden oppiminen toiminnallisten menetelmien ja harjoitusten kautta sekä teoriatiedon yhdistäminen käytäntöön. Opiskelija Jenna-Maria Lindholm sai opintonsa päätökseen syksyllä 2020 ja valmistui lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalasta lähihoitajaksi. Jenna työllistyi jo viimeisen työssäoppimisjakson aikana varhaiskasvatukseen. Työssäoppimisjaksot antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua erilaisiin työpaikkoihin tehdä työtä lasten ja nuorten kanssa.