Porissa toimiva työllistämistä edistävä Avain-hanke on juuri muuttanut uusiin tiloihin Satakunnankadulle. Avain-hankkeen toimintaa rahoittavat Satakunnan TE-toimisto ja Porin kaupunki ja se toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työllistymistä edistävien monialaisten verkostojen kanssa.

Tässä työssä ei ole koskaan kahta samanlaista päivää!

Avain-hankkeessa työtä tehdään asiakaslähtöisesti, kertoo projekti- ja taloushallinto, sekä ohjaustyön ammattilainen Tuija Vehmas-Bäck. Työssä keskitytään esimerkiksi työssäoppimiseen, sosiaalisuuden vahvistamiseen, yhteisöllisyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kestävään kehitykseen, työelämätaitojen kehittymiseen, sekä vahvaan ohjaustoimintaan.

AVAIN-hankkeen asiakaskohderyhmiä (ikäjakauma 18-63 vuotta) ovat:

  • monialaisen palvelun tarpeessa olevat
  • pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset
  • muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat
  • 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat
  • vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk aikana) työttömänä olleet palkkatuettuun työhön

Kannustamalla, rohkaisemalla ja kouluttamalla työelämään

Avain-hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Tuija Vehmas-Bäck ja yksilövalmentaja Katja Mörsky. Tuija on koulutukseltaan oikeustadenomi, jonka lisäksi opinnot ovat vieneet taloushallinnon maailmaan. Erilaiset projektit ovat työllistäneet Tuijaa jo vuosia, vaikka työllistämishankkeiden pariin hän tuli aikoinaan vuoden sijaisuuteen. Tuijan työnkuvaan kuuluukin muun muassa projekti- ja taloushallinto, sekä ohjaustyö.

Toisinaan tavoitteisiin päästään hyvinkin pienillä korjaavilla liikkeillä, joskus taas vaaditaan vuoden tai kahdenkin polku, jotta elämä saadaan uomiinsa.


On hienoa tehdä työtä, jossa pystytään auttamaan monesti hyvinkin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä, toteavat Tuija Vehmas (vasemmalla) ja Katja Mörsky.

Katja puolestaan toimii yksilövalmentajana Avain-hankkeessa. Hän on valmistunut erityisohjaustoiminnan artenomiksi ja työn ohella hän on suorittanut työvalmentajan erikoisammattitutkinnon. Olen suorittanut Sataedun kautta työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksen, josta on ollut tosi paljon hyötyä, muistelee Katja Mörsky.

Katjan kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista asioista. Katja esimerkiksi

  • neuvoo opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa
  • motivoi ja antaa tukea asiakkaille hankkeessa olon aikana ja tarvittaessa jälkeenkin
  • toimii yhteyshenkilönä lähettävien tahojen kanssa
  • on mukana suunnitelmien ja sopimusten laadinnassa, seurannassa ja arvioinnissa

AVAIN-hankkeessa on tänä vuonna opiskellut 11 henkilöä ja tälläkin hetkellä uusia kiinnostuneita on useita, mutta ajatus on vielä hautumassa. Emme lähde yhdenkään asiakkaan kanssa opiskelun polulle, ennen kuin olemme varmoja siitä, että motivaatio on riittävällä tasolla ja opiskeltava ala on hänelle soveltuva, tietävät Tuija ja Katja.

Tehtävämme on mm. asiakkaan toimintakyvyn tukemien, tietojen ja taitojen antaminen arjenhallintaan.

Tarjoamme mahdollisuuden opiskeluun

Opinnollistamisessa olemme ottaneet käyttöön oppisopimuksen, VALO-valmennuksen sekä koulutussopimuksen. Tällä hetkellä kauttamme on mahdollista opiskella vaikkapa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa (ohjauksen osaamisala), erikoisammattitutkintoa, liiketoiminnan ammattitutkintoa, taideteollisuusalan perustutkintoa, sekä osioita puhtaus- ja kiinteistöpalveluala/kotityöpalvelututkinnosta.

Avain – hankkeessa kaikilla on mahdollisuus oppia uutta, tai kehittää jo osaamaansa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja kartoitetaan asiakkaan työkyky. Työllisyyden esteet selvitetään ja pyritään poistamaan.


Esimerkikso Ohjauksen osaamisalaa opiskeleville karttuu tietoa ja kokemusta niin laaja-alaisesti, että heidän on jatkossa mahdollista työllistyä esimerkiksi työpajoille tai etsivään nuorisotyöhön tai työvalmentajiksi.

Arjenhallinnan solmukohdat ratkotaan yksilövalmennuksen avulla.

Työnantajana koen, että nämä eri mahdollisuudet työn ohessa suorittaa opintoja ovat todella erinomaisia, kertoo Tuija Vehmas-Bäck. Kaikilla ei välttämättä syystä tai toisesta ole mahdollisuutta opiskella kokopäiväisesti. Työn ohessa opiskelussa on myös se hyvä puoli, että teoria muuttuu käytännöksi sitä mukaa kun opinnot etenevät.

Lue myös Sataedun opiskelijoiden tarina Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta https://soteala.com/2020/09/17/rohkeasti-kohti-uutta/