Ensiaputaidot voivat tulla tarpeeseen varoittamatta monenlaisissa tilanteissa. Sataedussa korostetaan, että tärkeään kansalaistaitoon kannattaa panostaa myös yrityksissä.

Ensiavun antaminen on kansalaistaito, jonka jokaisen pitäisi hallita. Ensiaputietojen ja -taitojen merkitystä ei voi korostaa liikaa, ja itse kunkin kannattaa panostaa tietojensa ajantasaisuuteen ja taitojensa harjoitteluun. 

Kun tapahtuu äkillinen loukkaantuminen tai onnettomuus, sairastuminen tai sairaskohtaus, tarvitaan pikaista ensiapua. Taitojen kehittämistä edesauttavat erilaiset kurssit. Asiantuntevaa ja aina ajantasaista koulutusta tarjoaa myös ympäri Satakuntaa korkeatasoisia palvelujaan tarjoava Sataedu. 

Ensiapukoulutusta tarjoavat tänä päivänä monet tahot. 

– Me haluamme markkinoida omaa koulutustamme koko Satakunnan alueelle. Haluamme korostaa, että elintärkeitä kansalaistaitoja voi ylläpitää, opetella tai niitä voi päivittää tai kehittää myös meillä Sataedun eri yksiköissä. Eli meidän puoleemme kannattaa kääntyä myös yritysten taholta. Se on yksi hyvän yrityksen merkki, että ensiapuasiatkin ovat kunnossa. Taidoista on isosti apua myös työn ulkopuolella. Peräti 90 prosenttia tapaturmistahan tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla, korostavat opettaja Titta Vaitiniemi ja koulutuspäällikkö Heli Sulkava.

Pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. 

– Koulutus on monipuolista. Sen aikana käydään toki läpi myös teoriaa, mutta suuri osa koostuu yhdessä tekemisestä ja ensiavun harjoittelemisesta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sataedun ensiapukurssit pyörivät oppilaitoksen opiskelijoille tauotta ympäri vuoden. 

– Koulutusta on tarjolla meidän yksiköissämme, mutta lähdemme kätevästi mukana kulkevan välineistömme kanssa myös asiakkaiden luo. Asianmukaista tilaa on toki meilläkin, mutta moni yritys haluaa, että koulutus tapahtuu juuri heidän henkilöstölleen tutuissa tiloissaan. Usein se onkin tehokkain tapa toteuttaa koulutus.

Sataedun kouluttajilla on monipuolinen tausta hoitoalalta, joten opetus on laadukasta. 

– Koulutus antaa ensiaputaitojen lisäksi itseluottamusta ja mahdollisuuden hallita hätätilanteita ilman pelkoa ja hämmennystä, tähdentävät Sulkava ja Vaitiniemi.

Vuonna 2020 Suomessa sattui lähes 104 000 työtapaturmaa.

– Vaikka suurin osa meistä ei välttämättä joudu koskaan elvyttämään tai edes tyrehdyttämään verenvuotoa, se on kuitenkin täysin mahdollista. Joka vuosi noin 25 000 suomalaista saa sydänkohtauksen ja noin 36 000 työtapaturman, muistuttavat Sataedun kouluttajat. 

Elämän aikana ensiaputaidot voivat tulla tarpeeseen varoittamatta niin kotona, tien päällä kuin asiakastapaamisessa.

– Apu voi esimerkiksi estää pahemman loukkaantumisen, vähentää kipuja ja muita oireita, ja vakavimmissa tapauksissa sillä voidaan jopa pelastaa henkiä. Tositilanteita varten niin kotoa, harrastuksista, autosta kuin työpaikalta tulisi löytyä tietty valikoima myös hyvälaatuisia ja toimivia ensiaputarvikkeita.

Kouluttajat muistuttavat myös 112 hätänumeroon soittamisen merkitystä. 

– Soiton hätäkeskukseen tulee tehdä viivyttelemättä, mutta myös ensiapu voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi. Erilaisten haavojen sitominen ja verenvuodon tyrehdyttäminen painamalla on syytä hallita. Jos uhri on ollut onnettomuudessa tai löydät ihmisen tajuttomana, on tärkeää osata huolehtia hengityksen turvaamisesta. Vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii ripeyttä ja tekniikan tuntemista. Elottomalta vaikuttava henkilö voi tarvita painelupuhalluselvytystä, sanovat Vaitiniemi ja Sulkava.

Sataedun koulutus voidaan räätälöidä yrityksen erilaisten tarpeiden ja yritysten kokoluokan mukaan.  

– Ensiapuun liittyvät asiat kuuluvat monien yritysten laatujärjestelmiin ja työturvallisuusohjeisiin. Myös laissa on suositukset siitä, että vähintään 5 prosentilla yritysten henkilökunnasta tulisi olla ensiaputaidot. Monesti luku on korkeampikin. Monilla eri aloilla tarvitaan erilaista tietämystä ja meidän kouluttajiltamme löytyy aiempaa kokemusta mm. työterveyshuollosta, jota pystytään hyödyntämään Sataedun koulutuksissa.

Myös koulutuksen kestossa on eri vaihtoehtoja. Jo muutaman tunnin kurssi on tehokas. Kahden päivän peruskurssi sisältää ensiaputoimia laajemmin ja lisää harjoittelua. Tarvittaessa koulutuksessa on ryhmäkohtaisia painotuksia.

– Koulutuksissa käydään läpi onnettomuuksia ja tapaturmia, tajuttoman ensiapua, elottoman ensiapua eli elvytystä ja defibrillaattorin käyttöä. Muita esille otettavia asioita ovat muun muassa tukehtuminen, haavojen ensiapu ja verenvuodon tyrehdyttäminen. Koulutuksen pituudesta riippuen mukana on esimerkiksi sairauskohtauksia, palovammoja tai muita toiveiden mukaisia aiheita. 

Teksti ja Kuva V-P JÄRVELÄ

Artikkeli on julkaistu Satakunnan Yrittäjät, marraskuu 2021 lehdessä.

Ota yhteyttä ja tilaa oma koulutus!

Tarjouspyynnöt Titta Vaitiniemi titta.vaitiniemi@sataedu.fi, puh. 040 199 4494

Katso lisätietoja kohdasta EA-koulutus