Sataedu tarjoaa opiskelijoilleen aidon oppimisympäristön, ajantasaisen välineet ammattitaidon kartuttamiseen ja mahdollisuuden kansainväliseen työharjoitteluun.

Sataedu kouluttaa ammattilaisia vaativaan hoitotyöhön. Sataedun opettajilla on osaamista, jota ylläpidetään tekemällä tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa sekä kouluttautumalla valtakunnallisesti kirja- ja tutkimustyön lisäksi. Opettajilla on myös mahdollisuus osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

Sataedu käyttää myös kokemuskouluttajia, jotka kertovat opiskelijoillemme sen, kuinka koulutuksen teoria siirtyy päivittäiseen työhön parhaiten.

Asioilla on aina vähintäänkin kaksi puolta

Koulutus tuottaa näkyväksi moton: “asioilla on aina vähintäänkin kaksi puolta”. Päivittäisessä vammaistyössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija oppii näkemään asioita eri näkökulmasta ja hän osaa peilata omaa tietoaan laajemmin, tarkemmin ja herkemmin omassa verkostossaan.

Koulutus tuo vammaistyön tekijällä lisää varmuutta omaan työhön. Koulutuksen myötä työntekijä omaksuu kehittävän työotteen. Työntekijällä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omaa osaamistaan ja aktiivisuuttaan. Tutkinnon suorittaminen todistaa opiskelijan halun kehittää itseään omassa työssään. Koulutus on myös vammaistyön asiakkaiden etu, sillä osaava, innovatiivinen ja oman työnsä kehittämistä pelkäämätön henkilökunta tuottaa aina parempaa palvelua.

Koulutus kehittää opiskelijan suunnitelmaosaamista, kirjaamistaitoja, menetelmäosaamista ja se mahdollistaa työn visioinnin asiakaslähtöisesti. Koulutus antaa myös työkaluja haastaviin tilanteisiin ja niiden ennakointiin, mikä tehostaa arjen turvallisuutta työssä.

Osaamisen lisääminen tuo iloa työhön ja siitä hyötyy koko työyhteisö.  Vahvista taitojasi palvelujen hakemisessa, ammattimaisessa ohjaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Teemme jokaiselle opiskelijalle oman opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan osaaminen ja aikaisemmat koulutukset. Suorittamalla koko tutkinnon, opiskelija saa ammattinimikkeen. Tutkinnosta voi suorittaa myös vain tutkinnon osia ja myös ne voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Työnantajalle voimme suunnitella henkilökoulutuksena puuttuvan osaamisen hankkimista vammaistyön opintokokonaisuuksista. Osaavat työntekijät ovat työnantajalle kultaakin tärkeämpiä – näin ei tapahdu ylilyöntejä ja voidaan luottaa tietotaitoon. Työnantajan kannattaa hyödyntää koulutuksen oppisopimusmahdollisuudet.

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisalan ammattitutkinto

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla lisää osaamista tiedollisesti ja käsittää koko kehitysvammaisen henkilön elämänkaaren ja arjen teoriamuodossa. Tutkinnon osa sopii erityisesti asumisyksiköissä toimivien lisäosaamisen hankkimiseen.
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen lisää ohjaustaitoja ja toimintakyvyn ymmärtämistä. Tutkinnon osa sopii erityisesti työ- ja päivätoiminta yksiköissä työskenteleville, edistetään osallisuutta.
 • Vuorovaikutus ja kommunikaatio -tutkinnon osa lisää vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatiomenetelmä osaamista. Koulutuksessa opitaan myös tukiviittomia ja tutkinnon osa voidaan suunnitella osaamistarpeiden mukaan. Tutkinnon osa voidaan yhdistää myös muihin tutkintoihin joustavasti.
 • Tutkinto sisältää myös valinnaiset tutkinnon osat, joista toisessa korostuu yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä läsnäolo, ja toisessa sosiokulttuurinen työ, jossa tutustutaan taiteen, ilmaisun keinojen ja liikunnan mahdollisuuksiin vammaistyössä.

Henkilökohtainen avustaja

Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalan ammattitutkinnon voi suorittaa myös valmistumalla Henkilökohtaiseksi avustajaksi suorittamalla tutkinnon osat: Avun järjestelmässä toimiminen ja henkilökohtaisen avustaminen. Henkilökohtainen avustaja osaa toimia ammatillisesti ja auttaa avustettavaa kotona, työssä, opiskeluissa ja harrastuksissa. Koulutuksessa opitaan kehittään omaa toimintaa yhteistyössä avustettavan ja verkoston kanssa.

Vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

 • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lisää osaamista Nepsy näkökulmasta autististen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa opitaan ohjaustaitoja ja ennen kaikkea vuorovaikutuksen menetelmiä: miten toimia vaativissa tilanteissa ja miten ehkäistä autistisen henkilön haastavaa käytöstä. Tutkinnon osan antamasta koulutuksesta hyötyvät varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorten kanssa työskentelevät sekä vammaistyön työntekijät.
 • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen antaa psyykkisen näkökulma eri asiakasryhmien kanssa työskenteleville. Opiskelija oppii, kuinka hän voi työssään edistää asiakkaan mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä haastavia tilanteita. Tutkinnon osa sopii hyvin työ- ja päivätoimintayksiköiden ohjaajille ja asumisyksiköiden työntekijöille.
 • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lisää osaamista asiakkaan ohjauksessa ja tukemisessa. Koulutuksessa opitaan myös, kuinka asiakkaan turvallisuutta voidaan parantaa arjessa. Tutkinnon osa sopii erityisesti vammaistyön yksiköissä työskenteleville, joilla ei ole välttämättä kehitysvammaisia asiakkaita.

Työvalmentaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

 • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä antaa hyvät valmiudet ohjata asiakasta hyvinvointia ja terveyttä tukeviin palveluihin. Koulutuksessa opitaan edistämään asiakkaan mahdollisuuksia työhön ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Opinnot kehittävät asiakkaan palvelujen suunnittelua, koordinoinnin osaamista ja moniammatillista verkostoitumista. Tutkinnon osa sisältää ajankohtaista tietoa hyvinvointipalveluista ja etuuksista.   
 • Työvalmennus asiakasprosessissa – ja työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa tutkinnon osat antavat osaamista työvalmennukseen. Koulutuksessa opitaan tukemaan asiakkaan työssä selviytymistä, työhön paluuta tai työllistymistä. Opinnot perustuvat työvalmennuksen laatukriteereihin ja vahvistavat monipuolisesti opiskelijan valmennusosaamista. Koulutuksessa perehdytään käytännön läheisiin ja tehokkaisiin työvalmennukseen sopiviin arviointi- ja valmennusmenetelmiin. Tutkinnon osat sopivat erinomaisesti opiskelijoille, jotka työskentelevät työssä käyvien tai työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden parissa.  Koulutus sopii hyvin myös uudelleen kouluttautujalle, joka haluaa hankkia uuden ammatin.

Sataedun vammaisalan koulutukset

INFO

 • Tarpeisiin suunniteltu koulutus 10–20 opiskelijaryhmälle. Koulutuskokonaisuus suunnitellaan työnantajan kanssa yhdessä.
 • Työnohjauksellinen ohjaus, jossa opettaja toimii myös työnohjaajana. Tapaamiset kerran kuussa.
 • Monimuoto-opetukset lähiopetuksena ja tehtävät verkossa. Koulutuksen lähiopetus on mahdollista toteuttaa myös verkkotapaamisina.
 • Yksittäisille opiskelijoille tarjoamme itsenäisen interaktiivisen verkkokoulutuksen. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon oman aikataulun mukaan.

Linkit, hae koulutukseen