Vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lisää osaamista Nepsy näkökulmasta autististen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa opitaan ohjaustaitoja ja ennen kaikkea vuorovaikutuksen menetelmiä: miten toimia vaativissa tilanteissa ja miten ehkäistä autistisen henkilön haastavaa käytöstä. Tutkinnon osan antamasta koulutuksesta hyötyvät varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorten kanssa työskentelevät sekä vammaistyön työntekijät.
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen antaa psyykkisen näkökulma eri asiakasryhmien kanssa työskenteleville. Opiskelija oppii, kuinka hän voi työssään edistää asiakkaan mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä haastavia tilanteita. Tutkinnon osa sopii hyvin työ- ja päivätoimintayksiköiden ohjaajille ja asumisyksiköiden työntekijöille.
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen lisää osaamista asiakkaan ohjauksessa ja tukemisessa. Koulutuksessa opitaan myös, kuinka asiakkaan turvallisuutta voidaan parantaa arjessa. Tutkinnon osa sopii erityisesti vammaistyön yksiköissä työskenteleville, joilla ei ole välttämättä kehitysvammaisia asiakkaita.

Työvalmentaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä antaa hyvät valmiudet ohjata asiakasta hyvinvointia ja terveyttä tukeviin palveluihin. Koulutuksessa opitaan edistämään asiakkaan mahdollisuuksia työhön ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Opinnot kehittävät asiakkaan palvelujen suunnittelua, koordinoinnin osaamista ja moniammatillista verkostoitumista. Tutkinnon osa sisältää ajankohtaista tietoa hyvinvointipalveluista ja etuuksista.   
  • Työvalmennus asiakasprosessissa – ja työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa tutkinnon osat antavat osaamista työvalmennukseen. Koulutuksessa opitaan tukemaan asiakkaan työssä selviytymistä, työhön paluuta tai työllistymistä. Opinnot perustuvat työvalmennuksen laatukriteereihin ja vahvistavat monipuolisesti opiskelijan valmennusosaamista. Koulutuksessa perehdytään käytännön läheisiin ja tehokkaisiin työvalmennukseen sopiviin arviointi- ja valmennusmenetelmiin. Tutkinnon osat sopivat erinomaisesti opiskelijoille, jotka työskentelevät työssä käyvien tai työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden parissa.  Koulutus sopii hyvin myös uudelleen kouluttautujalle, joka haluaa hankkia uuden ammatin.

Linkit, hae koulutukseen

Katso myös