Näihin kysymyksiin vastaamme usein. Löytyykö listalta asia, joka on sinua askarruttanut hakuvaiheessa.

 1. Onnistuuko opiskelu työn ohessa?
  Kyllä onnistuu, opinnot ovat suunniteltu niin, että työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu ja esim. Tehtävät ovat hyvin työelämälähtöisiä.
 2. Tarvitseeko käydä oppilaitoksella?
  Ei tarvitse, kaikki onnistuu etänä esim. kotoa.
 3. Miten oppisopimuskoulutus käytännössä toimii?
  Kun mahdollisuus oppisopimukseen selviää työnantajan puolelta, niin sovimme palaverin, jossa laaditaan oppisopimus. Teorian opiskelu ei eroa opiskelusta ilman oppisopimusta. Koulutus on maksuton kaikille osapuolille, kun laaditaan oppisopimus. Oppisopimus on työpaikalla oppimista omaa työtä tehden ja sen rinnalla on teoriaopetus ja etätehtävät. Näytöt annetaan omassa työssä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
 4. Onko koulutus kokonaan itsenäistä opiskelua verkossa?
  Itsenäistä opiskelua on paljon, mutta esim. 60 osaamispisteen laajuisessa tutkinnon osassa on Teams -tapaamisia noin 4-6 ilta-aikaan. Ohjausta saa aina kun sitä tarvitsee. Lisäksi on kolme Teams –tapaamista, jotka liittyvät näyttöprosessiin ja niissä on työelämäohjaaja myös mukana.
 5. Onko koulutuksessa esim. jokin tietty osa-alue TEAMS:n kautta live-lähetyksenä, jossa myös läsnäolopakko?
  Jokaiseen tutkinnon osassa on Teams-luennot, mutta jos ei pääse mukaan, niin tallenne on kuunneltavissa. Suosittelemme kuitenkin läsnäoloa ja aikataulut ovat ennakkoon tiedossa.
 6. Voiko luentoja katsoa silloin kun itselle sopii?
  Tallenne luennoista tulee aina kuunneltavaksi. Joissakin tutkinnon osissa on luentoja, joita voi katsoa ja kuunnella kun itselle sopii.
 7. Onko jokaisessa tutkinnon osassa oma näyttö?  
  Kyllä, perehdytämme työelämäarvioijan arviointiin, suunnittelemme näytön yhdessä ja arviointi tapahtuu vähintään työelämäarvioijan ja opetta-arvioijan läsnä ollessa. Suositeltavaa on, että opiskelija osallistuu myös arviointitilaisuuteen.
 8. Ottaako sama ohjaaja kaikki näytöt vastaan vai vaihdetaanko ohjaajaa eri tutkinnon osassa?
  Lähes aina sama työelämäarvioija arvioi kaikki näytöt.
 9. Minkälainen rooli työpaikkaohjaajalla on tässä koulutuksessa?
  Hänen roolinsa on tärkeä. Hän toimii mentorina, ohjaa sekä tukee opinnoissa. Merkityksellistä on, että opiskelijalla ja työelämäohjaajalla on aikaa käydä silloin tällöin ohjauskeskusteluja liittyen ammattitaitovaatimuksiin. Hän seuraa opintoja ja on kiinnostunut sekä sitoutunut ohjaamiseen.
  Oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli koko opintojen ajan. Erillistä työpaikalla oppimisen jaksoa ei ole ja näyttö annetaan, kun osaaminen on riittävää ja tehtävät yms. tehty sekä sovittu aikataulu.

INFO

Hae koulutukseen:

 • Ikävalmentaja (EAT)
 • Ikääntuneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
 • Muistihoitaja (EAT)
 • Saattohoitaja (EAT)
 • Tai päivitä aiemmin suorittamasi vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa.

Lisätietoja ja haku tästä linkistä