Erinomainen koulutus työelämään ja jatko-opintoihin

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalla opiskelijat perehtyvät hoitotyöhön ja erilaisiin sairauksiin.

– ­Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala antaa kattavan osaamisen lähihoitajan työhön, kertoo Sataedun hoitotyön lehtori Marko Penttilä.

Useimmat osaamisalan suorittaneet työskentelevät valmistumisensa jälkeen sairaalassa tai kotihoidossa. Opinnot mahdollistavat työskentelyn myös muissa hoitoyksiköissä kuten vanhus- ja vammaistyössä.

– Osaamisala antaa hyvät valmiudet eri ympäristöissä tapahtuvaan hoitotyöhön ja jatko-opintoihin. Koulutuksessa opiskellaan erilaisia sairauksia ja niiden hoitamista, sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja niissä avustamista eli ihminen käytännössä päästä varpaisiin, kuvailee Marko Penttilä opintojen sisältöä.

Sairaanhoitoa ja huolenpitoa opettava lehtori Marko Penttilä on itse työskennellyt muun muassa ensihoidossa, jossa hän on konkreettisesti kohdannut lähes kaikki akuutin hoidon tarpeet. Penttilän luennoilla opiskelijat saavat teoriatiedon lisäksi myös arvokasta kokemuspohjaista tietoa. Kuva: Tomi Glad.

Marko Penttilä kertoo, että osaamisala sopii opiskelijoille, jotka haluavat haastaa itseään opinnoissa ja uskaltavat rohkeasti lähestyä ja hoitaa potilasta.

Sataedussa lähihoitajaksi opiskelevat Heli Dönmez ja Milla Tuomainen kertovat valinneensa sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan, koska osaamisala on sisällöltään kattava ja monipuolinen.

– Osaamisalan suorittaneella on hyvät mahdollisuudet työllistyä ja myös valinnan varaa työpaikan valinnassa, sanoo Tuomainen.

Dönmez on samaa mieltä. Hän kertoo saaneensa työtarjouksia jo opiskeluaikana.

Lähihoitajaopiskelijat Heli Dönmez ja Milla Tuomainen (vas.) kertovat, että Sataedussa on hyvä ilmapiiri ja opiskelu sujuu kitkattomasti. Kuva Tomi Glad.

– Opiskelu on Sataedussa tiivistä ja sisältää teoriaopintojen lisäksi yhdessä tehtäviä simulaatioharjoituksia”, kertoo Tuomainen opiskeluarjesta.

– Oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet ovat yllättäneet positiivisesti. Teoriaa opiskellaan myös harjoitteiden kautta, komppaa Dönmez opiskelukaveriaan.

Lähihoitajaopiskelija Jari Niemi arvostaa simulaatioharjoituksia opinnoissa.

– Se, että harjoituksiin osallistutaan myös potilaan roolissa, on tärkeä osa oppimisprosessia. Harjoitusten avulla osaa myös samaistua potilaan tilanteeseen ja samalla oppii paljon hoitotyön menetelmistä. Oikeiden kysymysten asettaminen hoitotyössä on tärkeää, sanoo Niemi.   

Lähihoitajaopiskelija Jari Niemi eläytyy potilaan rooliinsa simulaatioharjoituksessa. Harjoitus antaa tärkeitä valmiuksia tuleville lähihoitajille. Kuva Tomi Glad.

INFO

Sataedu kouluttaa lähihoitajia Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Ulvilassa. Koulutuksiin on jatkuva haku. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen pakollisen tutkinnon osan jälkeen osaamisalan. Osaamisalassa opiskelija syventää tietojaan valitsemastaan aihealueesta. 

Sataedu tarjoaa opiskelijoille kuusi eri osaamisalaa. Opiskelijat tekevät osaamisalavalintansa yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskele lähihoitajaksi. Haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -koulutukseen osoitteessa

www.sataedu.fi/lahihoitaja (https://sataedu.fi/tutkinto/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto/)

Lisätiedot:

Sataedun Opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:

  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys ja päihdetyö
  • Vammaistyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suunhoito