Opiskelu on hauskaa ja vaativaa 

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnoissa opiskelijat perehtyvät lasten ja nuorten, sekä heidän perheidensä kanssa, tapahtuvaan hoito-, kasvatus- ja ohjaustyöhön. 

– Koulutuksessa keskitytään varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen kehittämiseen sekä lasten ja nuorten tuen tarpeisiin elämän erilaisissa haasteissa ja perheiden tukemiseen, kertoo Sataedussa lehtorina toimiva Suvi Hiitelä.

Useat osaamisalan suorittaneet lähihoitajat työskentelevät valmistumisensa jälkeen päiväkodeissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajina ja kouluissa koulunkäynnin ohjaajina. Koulutus pätevöittää myös ohjaajan työhön esimerkiksi lastensuojelussa. Perhetyössä ja lapsiperheiden kotipalvelussa tarvitaan myös alan ammattilaisia. 

Lehtori Suvi Hiitelä tietää, että lasten ja nuorten parissa riittää aina töitä ja alan ammattilaisia tarvitaan. Kuva Tomi Glad.

– Osaamisalalta valmistuneet työskentelevät yleensä työssä, jossa tuetaan lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään elämän erilaisissa tilanteissa ja mahdollisissa kriiseissä, summaa Hiitelä. 

– Työssä tarvitaan luovuutta ja mielikuvitusta sekä paljon kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, kertoo Hiitelä. 

Lasten ja nuorten parissa työskentelevältä edellytetään positiivista elämänasennetta, kykyä innostua asioista ja eri tilanteista. Lähihoitajaopiskelijat Mari Reunanen (vas.) ja Päivi Numminen harjoittelivat höyhenen avulla lasten kanssa käytettävää suujumppamenetelmää. Kuva: Tomi Glad.

Sataedussa lähihoitajaksi opiskeleva Päivi Numminen kertoo valinneensa osaamisalan, koska lapset ja nuoret ovat lähellä hänen sydäntään. 

–Tulevaisuuden työtäni voisi kuvailla kutsumusammatikseni. Haluan työskennellä lasten ja nuorten parissa, sanoo tuleva lähihoitaja Päivi Numminen. 

Numminen kertoo, että opiskelu on haastavaa, mutta samalla myös antavaa. Tehtävät eivät ole aina helppoja, mutta opiskelu on ollut yllättävän hauskaa. 

– Ryhmätyöt ja lasten parissa toteutetut erilaiset projektityöt ovat olleet koulutuksessa parasta tähän mennessä, kertoo Numminen. 

Lähihoitajaopiskelija Päivi Numminen (vas.) näyttää opinto-ohjaaja Piia Lahdelle, miten tunnekortteja voidaan käyttää tunnetaitojen harjoittelussa lasten ja nuorten kanssa. Kuva Tomi Glad.

Lähihoitajaopiskelija Mari Reunasta kiinnostaa työskentely lasten ja nuorten kanssa, joilla on eritystarpeita ja jotka tarvitsevat eritystukea. 

– Olen saanut paljon koulutusta ja tietoa erityislasten ohjaamiseen, kertoo Mari Reunanen. 

Päiväkodeissa ja kouluissa tarvitaan yhä enemmän ohjaajia. Lasten ja nuorten parissa riittää töitä, kertoo Reunanen. 

Lähihoitajaopiskelija Mari Reunanen (vas.) uskoo, että kannustaminen on tärkeää ja positiivisen palautteen antaminen on onnistuneen ohjaustyön kulmakivi. Kuva: Tomi Glad.

INFO

Sataedu kouluttaa lähihoitajia Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Ulvilassa. Koulutuksiin on jatkuva haku. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen pakollisen tutkinnon osan jälkeen osaamisalan. Osaamisalassa opiskelija syventää tietojaan valitsemastaan aihealueesta.  

Sataedu tarjoaa opiskelijoille kuusi eri osaamisalaa. Opiskelijat tekevät osaamisalavalintansa yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. 

Opiskele lähihoitajaksi. Haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -koulutukseen osoitteessa 

www.sataedu.fi/lahihoitaja (https://sataedu.fi/tutkinto/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto/)

Lisätiedot:

Sataedun Opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:

  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito 
  • Mielenterveys ja päihdetyö
  • Vammaistyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suunhoito