Työ on keskustelevaa hoitotyötä ja toimintaa

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopinnoissa opiskelijat perehtyvät ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin ja sen vahvistamiseen.

Lähihoitajaopiskelija Anna Aarnio haluaa työskennellä ihmisten parissa. Työltään hän toivoo monipuolisuutta ja vaihtelevia työtehtäviä. Aarnio on vakuuttunut siitä, että mielenterveys- ja päihdetyö on sitä, mitä hän tulevaisuudeltaan toivoo. Työelämäjaksot ovat vahvistaneet Aarnion käsitystä siitä, että hän opiskelee kohti unelma-ammattiaan.

Sataedussa mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalla opiskelu on moninaista ja tavoitteellista, kertoo lähihoitajaopiskelija Anna Aarnio.  

– Opiskelusta vastuu on aina opiskelijalla. Opiskelu vaatii myös itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi, Aarnio kertoo ja lisää,

– Opiskeluporukka on tiivis ja koulutuksen laatu on erinomaista.

Opiskelun alettua yllätyin siitä, kuinka laaja ja aidosti moninainen osaamisalakoulutus oikeasti on. Koulutuksessa käsitellään koko ihmisen elämänkaari syntymästä lähtien, sanoo Aarnio.

Lähihoitajaopiskelija Anna Aarniolle mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan valinta oli itsestäänselvyys. Aarniota kiinnostaa ihmisen mieli ja ihmisten tapa toimia eri tilanteissa. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalla opiskellaan työmenetelmien lisäksi teoriaa mielenterveyden häiriöistä, sairauksista, päihderiippuvuudesta ja ihmisen kehityskaaresta, kertoo Sataedun opettaja Niina Salovaara.

–  Opiskelemme psyykkisen hyvinvoinnin kokonaisuutta, toiminnallisuutta ja osallisuutta, kuvailee Salovaara osaamisalan opintoja.

– Opintopolut räätälöidään yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle, kertoo Salovaara ja jatkaa,

– Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähipäivien lisäksi opiskelijat opiskelevat itsenäisesti.

Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin työmenetelmiin. Opiskelijoiden ymmärrystä ja näkemystä levennetään perinteisestä hoitotyöstä muun muassa kulttuurin, taiteen ja liikunnan tuomiin mahdollisuuksiin hoitotyössä. Erilaisten kuntouttavien, toiminnallisten menetelmien hallitseminen on tärkeää tässä työssä, määrittelee Salovaara koulutuksen tavoitteita.

– Kaikki asiakkaat eivät hyödy perinteisestä keskusteluhoidosta ja silloin on käytettävä vaihtoehtoisia menetelmiä, toteaa Salovaara.

Opettaja Niina Salovaara kertoo, että koulutus sopii ihmisille, jotka ovat itse psyykkisesti tasapainossa ja joilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

– Mielenterveys- ja päihdetytyö on suurimmaksi osaksi puhetta, joten opiskelijan tulee olla aidosti kiinnostunut ihmisestä. Alan työssä on tultava hyvin toimeen kaikenlaisten ja erilaisten ihmisten kanssa, sanoo Salovaara.

– Työ on suurimmaksi osaksi ohjaamista, asiakkaan kuuntelemista ja tunteiden vastaanottamista, kuvaa Salovaara mielenterveys- ja päihdetyötä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opiskelijoita luotsaava Niina Salovaraa haluaa panostaa koulutuksen moninaisuuteen ja monipuolisuuteen. Salovaara haluaa varmistaa sen, että osaamisalalta valmistuneilla on tarvittava työkalupakki kasassa työelämää varten. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Tällä hetkellä töitä on muun muassa erilaisissa asumisen palveluyksiköissä ja lastensuojelulaitoksissa. Työpaikkoja löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta sekä kolmannen sektorin työnantajilta kuten järjestöiltä ja säätiöiltä.  

Lähihoitajaopiskelija Anna Aarnio kertoo, että hänelle ja opiskelukavereille on töitä tarjottu jo opiskeluaikana. Työllistyminen on varmaa valmistumisen jälkeen. Töihin pääsee jo opiskeluaikana, jos haluaa. Aarnio itse suorittaa jo ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen opiskelun, perheen ja työn lisäksi. Hänen tavoitteenansa on opiskella sosionomiksi valmistuttuaan ensin lähihoitajaksi.

– Ei ole huolta siitä, että pitäisi työttömäksi jäädä. Työllisyystilanne on hyvä –ja hyvä niin, summaa Aarnio.

Lähihoitajaopiskelija Anna Aarnio (vas) ja Sataedun opettaja Niina Salovaara ovat samaa mieltä siitä, että Sataedun opiskeluryhmässä on hyvä meininki, joka tukee opiskelua. Kannustava ilmapiiri antaa opiskelijoille varmuutta ja turvallisuutta työelämää varten.
Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

INFO

Sataedu kouluttaa lähihoitajia Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Ulvilassa. Koulutuksiin on jatkuva haku. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen pakollisen tutkinnon osan jälkeen osaamisalan. Osaamisalassa opiskelija syventää tietojaan valitsemastaan aihealueesta. 

Sataedu tarjoaa opiskelijoille kuusi eri osaamisalaa. Opiskelijat tekevät osaamisalavalintansa yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskele lähihoitajaksi. Haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -koulutukseen osoitteessa

www.sataedu.fi/lahihoitaja (https://sataedu.fi/tutkinto/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto/)

Lisätiedot:

Sataedun Opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi