Työtä, jolla on aidosti merkitystä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelijat perehtyvät kotihoidossa toimimiseen ja ikääntyvien osallisuuden edistämiseen. 

Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osassa opinnot painottuvat yhteistyön tekemiseen omaisten ja eri yhteistyötahojen sekä verkostojen kanssa. Opinnoissa huomioidaan eri sairaudet ja niiden lääkehoito. Opiskelija oppii tukemaan ikääntyneen asumista kotona eri menetelmin. 

– Tavoitteena on kokonaisvaltainen toimintakyvyn tukeminen ja toimintakyvyn arviointi, jolloin otetaan huomioon myös kotiin annettavat palvelut. Paljon kiinnitetään huomiota myös asiakas- ja työturvallisuuteen, kertoo Sataedun lehtori Heidi Laitomaa koulutuksen tavoitteista ja jatkaa.

–  Ikääntyvien osallisuuden edistämisen tutkinnon osassa opinnot painottuvat luonnollisesti osallisuuteen, jolloin huomioidaan niin yksilö- kuin ryhmäohjaus. Opintoihin kuuluu erityisesti iäkkään ihmisen mielekkään elämän edistäminen, johon liittyy esimerkiksi yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Opinnoissa käsitellään myös erilaisten palveluiden käyttöä ja palvelujärjestelmää. 

– Meiltä valmistuukin monipuolisia hoitotyön osaajia, joilla on hyvät valmiudet ohjata vanhuksia toiminnallisuuteen, summaa Heidi Laitomaa.

– Koulutuksessa on omana ammattitaitovaatimuksenaan myös saattohoito, jossa käsitellään saattohoitoon liittyviä asioita, esimerkiksi kuolevan ihmisen, omaisten ja läheisten tukemista. Myös moniammatillinen yhteistyö on mukana opinnoissa, kertoo Heidi Laitomaa. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa harjoittelupaikat voivat olla kotihoidossa, ikääntyvien päivätoiminnassa ja erilaisissa palveluasumisen yksiköissä, kertoo Sataedussa Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa opettava Heidi Laitomaa. Kuva Tomi Glad. 

Sataedusta valmistunut lähihoitaja Minna Haraholma työskentelee ikääntyneiden parissa. Haraholma kertoo, että työ on sitä, mitä hän haluaakin tehdä.

– Ikääntyneiden kanssa työskentely on antoisaa ja palkitsevaa. Työtarjouksia tulee ja vaihtoehtoja on paljon, kuvailee Haraholma työtään lähihoitajana.

Minna Haraholma kertoo työskennelleensä myös kotihoidossa.

– Omat kokemukseni kotihoidossa työskentelystä ovat positiivisia. Työtä tehdään asiakkaan kotona. Työ on mainettaan parempaa. Mukavilla työkavereilla on suuri merkitys työssäjaksamisessa, kertoo Haraholma.

Lähihoitajaopiskelija Aleksi Kolehmainen ja lähihoitaja Minna Haraholma tutustuvat Sataedun Mewet älykodin teknologiaan, joka on suunniteltu ikääntyvien kotona asumisen tueksi. Kuva Tomi Glad.

Lähihoitajaopiskelija Aleksi Kolehmainen kertoo, että ikääntyneiden parissa työskentely on ollut monipuolista. 

– Työssäoppimisjaksolla opin, että voimavaralähtöisyys ja toimintakykyä tukeva ote ovat tärkeitä tulevaisuuden työssäni.  

Aleksi Kolehmainen antaa Sataedun opettajille kiitosta. Kolehmainen kertoo, että opettajat tukevat opiskelijoita oppimismatkalla. Opettajat haluavat, että Sataedusta valmistuvat pärjäävät työelämässä ja ovat hyviä terveydenhuollon ammattilaisia. 

– Oman osaamisensa tason voi näyttää myös tekemällä ja puhumalla. Aina ei tarvitse kirjoittaa, summaa Kolehmainen opintojaan ammatillisessa koulutuksessa.  

Lähihoitajaopiskelija Riitta Stenfors kokee, että tulevaisuuden työssä vuorovaikutuksen luominen ja luottamus ovat merkityksellisiä tekijöitä ikääntyneiden parissa työskenneltäessä. 

– Käytännön harjoitteet ja vierailut antavat jo vähän kokemusta ja viitteitä siitä, mitä tuleva työ tulee olemaan, kertoo Stenfors opiskelustaan. 

Lähihoitajaopiskelija Riitta Stenfors oli yllättynyt siitä, kuinka helppoa oli aloittaa opiskelu ja uuden teknologian omaksuminen uudestaan viisikymppisenä. Kuva Tomi Glad. 

INFO

Sataedu kouluttaa lähihoitajia Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Ulvilassa. Koulutuksiin on jatkuva haku. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen pakollisen tutkinnon osan jälkeen osaamisalan. Osaamisalassa opiskelija syventää tietojaan. 

Sataedu tarjoaa opiskelijoille kuusi eri osaamisalaa. Opiskelijat tekevät osaamisalavalintansa yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. 

Opiskele lähihoitajaksi. Haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -koulutukseen osoitteessa 

www.sataedu.fi/lahihoitaja

Lisätiedot:

Sataedun Opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:

  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys ja päihdetyö
  • Vammaistyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suunhoito