Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Hieroja

Hierojan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Kankaanpää ja Kokemäki

Tutkinnon suorittanut valmistuu klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. 

Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran myöntämää terveydenhuollon ammattinimi­kettä ”koulutettu hieroja”. 

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutuksen voi myös suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta.

Toteutus on suunniteltu niin, että se mahdollistaa työnohessa opiskelun. Koulutukseen kuuluu lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista oppilaitoksen hierontaklinikalla. Lähiopintoja on kahtena iltana viikossa. 

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen koulutussuunnitelma HOKS, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Hierojan työssä painottuvat vuorovaikutustaidot ja palveluammattiin soveltuva asenne. 

Tutkinnon suorittanut osaa:

  • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot
  • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennalta ehkäisyssä ja terveellisissä elämäntavoissa.

Hieroja työskentelee itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan tai vapaa-ajan yhteisössä. Työpaikkana voi olla palvelutalo, hoitolaitos, kylpylä, kuntoutus- ja liikuntakeskus tai esimerkiksi kauneushoitola. 

Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työssäoppimista ja tutkintotilaisuuksia. 

  • Opiskeluryhmät alkavat vuorotellen Kokemäellä tai Kankaanpäässä.
  •  Kysy vapaita opiskelupaikkoja